Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Aktuální témata z oblasti požární bezpečnosti staveb – konference

Aktuální témata z oblasti požární bezpečnosti staveb – konference

Konferenci pořádá OK ČKAIT Ostrava ve spolupráci s HZS Moravskoslezského kraje, VŠB-TUO, Fakultou bezpečnostního inženýrství, Cechem elektrické požární signalizace ČR, Českou asociací hasičských důstojníků, z. s., Sdružením požárně bezpečnostního inženýrství, z.s. a profesním aktivem oboru PBS ČKAIT.

Je určena autorizovaným osobám v oboru PBS, odborně způsobilým osobám v oblasti požární ochrany, zaměstnancům stavebních úřadů, veřejné správy a samosprávy.

ODBORNÍ GARANTI:
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., aut. ing., VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství
plk. Ing. Miloš Střelka, HZS Moravskoslezského kraje
Ing. Jan Peterek, aut. ing., ČKAIT, profesní aktiv oboru PBS
Václav Levíček, Cech elektrické požární signalizace ČR

TERMÍN KONÁNÍ:
31. 10. 2023, 9 – 14 hod.

FORMA ÚČASTI:

 • Prezenčně – posluchárna LC 104, Aula Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB-TUO
  Lumírova 13, 700 30 Ostrava–Výškovice (mapa), kapacita sálu je omezena na 200 osob
 • Online

VLOŽNÉ:

 • Pro členy ČKAIT a příslušníky HZS ČR – zdarma
 • Veřejnost – 800 Kč (informace k provedení platby jsou uvedeny v registračním formuláři)

TECHNICKÉ INFORMACE A POŽADAVKY PRO ONLINE FORMU KONFERENCE:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

PROGRAM KONFERENCE:

 • 9:00 – 9:10 hod. Úvodní slovo
  • Zahájení konference
   Ing. Petr Dospiva, Ph.D., člen představenstva ČKAIT, předseda výboru oblasti Ostrava a předseda profesního aktivu oboru TZS, aut. Ing. v oboru TZS, aut. č. 1101090
   plk. Ing. Miloš Střelka, náměstek ředitele pro prevenci a CNP, HZS Moravskoslezského kraje
 • 9:10 – 11:15 hod. Blok 1
  • Informace o ČSN 73 0848 – Požární bezpečnost staveb – kabelové rozvody 
   Ing. Petr Boháč, Požární bezpečnost staveb, s.r.o., aut. Ing. v oboru PBS, aut. č. 0008178
  • Dopad novinek v oblasti akumulace energie na požární bezpečnost
   Ing. Pavel Hrzina, Ph.D., Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze
  • Nové metody detekce a hašení nejen elektrických rozvodů
   Peter Rončák, ASES GROUP, s.r.o.
  • Shrnutí a dotazy k bloku č. 1
 • 11:30 – 11:45 hod. Přestávka
 • 11:45 – 14:00 hod. Blok 2
  • Požární inženýrství v praxi
   doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., VŠB-TUO, FBI, aut. Ing. v oboru PBS, aut. č. 1104493
  • Problematika energetických zdrojů budoucnosti – elektromobilita, bateriová úložiště
   kpt. Ing. Aleš Směja, por. Ing. Filip Nos, HZS Moravskoslezského kraje, ČAHD
  • Informace o revizi normy ČSN 34 2710:2023 – Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba
   Dr. Zdeněk Hošek, Cech elektrické požární signalizace ČR
  • Analýza zdolávání požáru při odlišném postupu projektování PBS
   Ing. Martin Trčka, Ph.D., VŠB-TUO, FBI, aut. Ing. v oboru PBS, aut. č. 1104165
  • Shrnutí a dotazy k bloku č. 2
  • Závěrečné slovo

Poznámka: Informace jsou průběžně doplňovány.


Konference je akreditována v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocena 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.


REGISTRACE NA KONFERENCI UZAVŘENA

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 25. 10. 2023 v 12:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín