Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

AO pro Požární bezpečnost historických staveb

AO pro Požární bezpečnost historických staveb

V Karlovarském kraji jsou kontaktními osobami pro problematiku „Požární bezpečnosti historických staveb“
tyto autorizované osoby z naší oblasti:

Příjmení Jméno Titul Č. autorizace Trvalé bydliště

Charousková Iveta Ing. 0300462 Karlovy Vary
Kouba Václav Ing. 0300489 Karlovy Vary
Kubaštová Zdeňka Ing. 0300118 Karlovy Vary 6

Výše uvedení členové ČKAIT úspěšně ukončili seminář k této problematice, který pořádala Komora.

další informace na

(http://www.ckait.cz/content/specialiste-v-problematice-pozarni-bezpecno…).

27. 06. 2012