Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Aplikace geotechnického inženýrství - seminář

Aplikace geotechnického inženýrství - seminář

Dvě odborné přednášky z oboru geotechniky - náhled do české i zahraniční praxe.

Hlavní odborné téma – program akce:

  • Ing. Tomáš Ředina – Od projektu k realizaci: Obvyklý rozsah a úroveň geotechnických průzkumů a inženýrskogeologických průzkumů sloužící jako podklad pro návrh prvků speciálního zakládání. Častá úroveň podkladů pro návrh založení a pažení. Obecná problematika při návrhu prvků speciálního zakládání. Běžný stav staveniště před realizací pažení a hlubinného založení. Opakující se problémy při realizaci. Možné problémy při předávání díla, jak se jich vyvarovat.
  • Ing. Petr Kučera – Výhledy na aplikace ve světě: Zkušenosti ze zahraničních projektů – výstavba letiště v Istanbulu a rafinérie na zpracování ropy v bangladéšském Chattagramu. Rozdíly v přístupu k výstavbě. Spojujícím článkem obou účastí na projektech je myšlenka, že fenomén „best practice“ není vždy absolutní a použitelný.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Tomáš Ředina, Ing. Petr Kučera

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ:
posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ:
28. 11. 2022 od 14 hod. (délka trvání cca 3 - 4 hod.)


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 25. 11. 2022 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
60
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 55
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013432 Ing. Jaroslav Beňo Ph.D.
2 0003064 Ing. Radko Neumann
3 0006965 Ing. František Stejskal
4 0007483 Ing. Radek Čuda
5 0013701 Ing. Tomáš Ředina