Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Aplikace geotechnického inženýrství - seminář

Aplikace geotechnického inženýrství - seminář

Dvě odborné přednášky z oboru geotechniky - náhled do české i zahraniční praxe.

Hlavní odborné téma – program akce:

  • Ing. Tomáš Ředina – Od projektu k realizaci: Obvyklý rozsah a úroveň geotechnických průzkumů a inženýrskogeologických průzkumů sloužící jako podklad pro návrh prvků speciálního zakládání. Častá úroveň podkladů pro návrh založení a pažení. Obecná problematika při návrhu prvků speciálního zakládání. Běžný stav staveniště před realizací pažení a hlubinného založení. Opakující se problémy při realizaci. Možné problémy při předávání díla, jak se jich vyvarovat.
  • Ing. Petr Kučera – Výhledy na aplikace ve světě: Zkušenosti ze zahraničních projektů – výstavba letiště v Istanbulu a rafinérie na zpracování ropy v bangladéšském Chattagramu. Rozdíly v přístupu k výstavbě. Spojujícím článkem obou účastí na projektech je myšlenka, že fenomén „best practice“ není vždy absolutní a použitelný.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Tomáš Ředina, Ing. Petr Kučera

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ:
posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ:
28. 11. 2022 od 14 hod. (délka trvání cca 3 - 4 hod.)


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 25. 11. 2022 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
60
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013432 Ing. Jaroslav Beňo Ph.D.
2 0003064 Ing. Radko Neumann
3 0006965 Ing. František Stejskal
4 0007483 Ing. Radek Čuda
5 0013701 Ing. Tomáš Ředina