Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.

Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.

Adresa
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Zástupce
Ing. Martin Hrdlička - předseda
Email
info@apgeo.cz
www
http://www.apgeo.cz
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR