Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Autorizační zákon

Autorizační zákon

Zákon č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Změna zákona č. 360/1992 Sb. je na str. 64-68 uvedeného zákona.

16. 01. 2010