Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Autorizovaní inspektoři

Autorizovaní inspektoři

  • 28. 11. 2006 byla schválena prováděcí vyhláška č. 498/2006 Sb.
  • v prosinci 2006 schválil ministr pro místní rozvoj koordinační radu
  • v lednu 2007 začíná koordinační rada pracovat, připravuje zkušební proces
  • formuláře přihlášky zatím nejsou k dispozici
  • první zkoušky se předpokládají v druhé polovině roku 2007

    informace o stavu zabezpečení podmínek pro jmenování autorizovaným inspektorem
    26. 5. 2007

  • 22. 01. 2007