Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Autorizovaný inspektor - informace

Autorizovaný inspektor - informace

Základní informace: autoriz.inspektor.doc Od Ing. Zimové z ČKAIT Praha nám došla informace, že ministr pro místní rozvoj odsouhlasil koordinační radu pro autorizaci inspektorů. Koordinační rada se sešla zatím jednou, zvolila předsedu Doc. Ing. Pavlíka. Přihlášky se zatím nepřijímají, pouze záznamy. Až budou formuláře přihlášek, budou rozeslány zájemcům.
08. 03. 2006