Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Autorské právo a projektování staveb - webinář

Autorské právo a projektování staveb - webinář

ANOTACE: Přednáška známého odborníka a autora mnoha publikací se zabývá autorskoprávní problematikou, která je často řešena v souvislosti s projektováním a prováděním staveb.


Hlavní odborné téma – program akce:

Výklad je úzce navázán na standardní procesy ve stavebnictví a životní cyklus stavby – od investičního záměru přes projektovou dokumentaci pro provádění stavby až po dokumentaci skutečného provedení stavby. Prof. Smejkal popisuje a vysvětluje hlavní principy právní úpravy autorským zákonem, se zvláštním důrazem na aspekty, jako jsou zejména: definice autorského díla, kdo jsou autoři a spoluautoři, osobnostní a majetková práva, autorský dohled, zaměstnanecké dílo, dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo apod., a to včetně soudní judikatury. Následuje exkurz do oblasti licenčních smluv podle občanského zákoníku. V závěru je popsána problematika BIM (Building Information Modeling) z pohledu autorského práva.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M., DrSc., Fakulta podnikatelská VUT v Brně, soudní znalec v oborech kybernetika, kriminalistika, autorská díla

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, email: lzabelkova@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
13. 10. 2020, od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)


Webinář je akreditován v projetku Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb⁄s
  • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 12. 10. 2020 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0008569 Ing. Martin Butor
2 0013328 Ing. Pavel Přibyl
3 0008706 Ing. Markéta Hamplová
4 1103418 Ing. Jan Lukáš
5 1302467 Ing. Michal Křížek
6 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
7 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
8 0012875 Bc. Jan Jirsa DiS.
9 0013068 Ing. Martin Schneider
10 1006977 Ing. Tomáš Herman
11 0011969 Ing. Milan Bernášek
12 0010767 Ing. Marián Múdry
13 0301387 Ing. Martin Haueisen
14 0000001 Ing. Václav Mach
15 0202082 Ing. Vít Pospíšil
16 0013913 Ing. Radka Zámostná
17 1005590 Ing. Ondřej Mlčoch
18 0300875 Ing. Luboš Kadaně
19 0012534 Ing. Antonín Fuksa
20 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
21 0007711 Ing. Pavel Doležil
22 0013080 Ing. Jan Hora
23 0010058 Ing. Martin Nečas
24 1202319 Radek Hrbáček DiS,
25 0201765 Ing. Jaroslav Šípek
26 1103910 Ing. Jiří Mašek
27 1005877 Ing. arch. et Ing. Miloslav Krůpa
28 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
29 0602504 Ing. Martin Hynek
30 0012977 Ing. Jan Weigl
31 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
32 1102925 Ing. Petra Kopřivová
33 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
34 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
35 1001687 Ing. Petr Hájek
36 0009412 Ing. Libor Truhelka
37 1001464 Ing. Hana Rusková
38 1006834 Mgr. Petr Bláha
39 0202055 Ing. Michal Dub
40 1104263 Ing. Martin Venclík
41 0402476 Ing. Tomáš Urban
42 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
43 0008664 Ing. Petr Řehák
44 0501265 Ing. Vratislav Salaba
45 1006089 Ing. Josef Bíško
46 1102893 Radoslav Vrobel
47 0701407 Ing. Jiří Cihlář
48 1005399 Ing. Lukáš Hejný Ph.D.
49 1201443 Ing. Josef Popelka
50 0701229 Ing. Martin Vašina
51 0000863 Ing. Josef Prošek
52 0011225 Ing. Martin Semanský
53 0401142 Milan Strauss
54 0101168 Martin Kolouch
55 1006532 Ing. Martin Dostál
56 0002302 Lumír Kotal
57 0007053 Jaroslava Kotalová
58 1005107 Ing. Roman Čadeni
59 0400963 Ing. Antonín Wachtel
60 1201220 Ing. Marta Halámková
61 1301635 Ing. Radovan Rerko
62 1005720 Ing. Ivo Pospíchal
63 0202336 Ing. Petr Thoma
64 0009965 Jan Matušek
65 1005864 Ing. Martin Srba Ph.D.
66 0102280 Ing. Petr Hejný
67 0601696 Ing. Petr Marvan
68 0301379 Bc. Michal Pašava
69 0013390 Ing. Ondřej Machek
70 0701616 Ing. Ondřej Kvaček
71 0014259 Ing. Aleš Mňuk
72 0400354 Ing. František Podliska
73 1001232 Ing. Josef Puchner CSc.
74 0600371 Ing. Miroslav Možíš
75 0602651 Ing. Jana Bulenová
76 1006252 Ing. Josef Vávra
77 1302208 Ing. Mirko Ingr
78 0102449 Ing. Alena Pinkerová
79 0301486 Ing. Zdeněk Netopilík
80 0013948 Ing. Martin Gula
81 1000877 Hana Kocourková
82 1005530 Ing. Tomáš Petr
83 1201150 Ing. Milan Marcinov
84 0013115 Ing. Michal Bubeníček Ph.D.
85 0500352 Ing. Zdeňka Mandlová
86 1201593 Ing. Ivo Vzatek
87 0014388 Ing. Ondřej Mareš
88 1103073 Ing. Lenka Ondráčková
89 1201696 Petr Muzikant
90 1103725 Ing. Petra Musilová
91 0102172 Jan Urválek
92 1101748 Josef Zahel
93 1007099 Ing. Jakub Král
94 1002350 Ing. Jiří Pospíšil
95 0012828 Libor Kapoun
96 0102335 Tomáš Sedláček DiS.
97 0102519 Ing. Martin Knapík
98 1400269 Ing. Petr Nekovář
99 0602324 Ing. Jiří Havrda
100 0005474 Ing. Štěpánka Malypetrová
101 1001444 Ing. Jan Heralecký
102 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
103 0400766 Ing. Zdenka Švehlová
104 1004945 Ing. Vladan Henek MBA
105 0009081 Ladislav Bedřich
106 1007012 Ing. Viliam Šoltýs
107 1104103 Ing. Radek Kreisl
108 0600352 Ing. Jaroslav Fejfar
109 1003401 Ing. Michal Gregor
110 0002069 Zdeňka Fialová
111 0400105 Ing. Jiří Vaněček
112 1302129 Ing. Kateřina Pinďáková
113 1302374 Bc. Oto Bachůrek
114 0005523 Ing. Martin Riger
115 0602695 Ing. Martin Oliva
116 0601655 Ing. Miroslav Krsek