Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Autorské právo a projektování staveb - webinář

Autorské právo a projektování staveb - webinář

Přednáška známého odborníka a autora mnoha publikací se zabývá autorskoprávní problematikou, která je často řešena v souvislosti s projektováním a prováděním staveb.


Hlavní odborné téma – program akce:

Výklad je úzce navázán na standardní procesy ve stavebnictví a životní cyklus stavby – od investičního záměru přes projektovou dokumentaci pro provádění stavby až po dokumentaci skutečného provedení stavby. Prof. Smejkal popisuje a vysvětluje hlavní principy právní úpravy autorským zákonem, se zvláštním důrazem na aspekty, jako jsou zejména: definice autorského díla, kdo jsou autoři a spoluautoři, osobnostní a majetková práva, autorský dohled, zaměstnanecké dílo, dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo apod., a to včetně soudní judikatury. Následuje exkurz do oblasti licenčních smluv podle občanského zákoníku. V závěru je popsána problematika BIM (Building Information Modeling) z pohledu autorského práva.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M., DrSc.

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
4. 5. 2022 od 14 hod. (délka trvání cca 3 - 4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 3. 5. 2022 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
160
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1007243 Ing. Radim Švajda
2 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
3 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
4 1004717 Ing. Jan Hlavatý
5 0101522 Ing. Luděk Líkař
6 1104118 Ing. arch. Lukáš Richter
7 0010933 Ing. Ivana Fialová
8 1302110 Ing. Tomáš Kročil
9 0402345 Martin Rynda
10 0202127 Jan Beneš
11 0201753 Bohdan Pokorný
12 1302401 Ing. Martin Běťák
13 1104313 Ing. Ondřej Matula
14 1301844 Ing. Tomáš Macík
15 1007056 Ing. Lucie Talašová
16 0401022 Jiří Buneš
17 1002469 Ing. Miroslav Martínek
18 1006981 Ing. Jindřich Babáček
19 0402407 Bc. Pavel Krejčík
20 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
21 1200611 Stanislav Karásek
22 0014298 Ing. et Ing. arch. Zuzana Čabalová
23 0013796 Miroslav Láník
24 0014594 Ing. Vladimír Koutník
25 0501270 Luboš Stříbrný
26 1300825 Ing. Radomír Prokeš
27 0601652 Ing. Monika Kopecká
28 1006821 Ing. Petr Mráček Ph.D.
29 0011225 Ing. Martin Semanský
30 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
31 0000642 Josef Hejnal
32 0600821 Ing. Jiří Strnad
33 0601196 Ing. Eduard Trumm
34 1102596 Ing. František Fiala
35 0013227 Dušan Čepil
36 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
37 1103822 Ing. František Čech
38 1200533 Ing. Pavel Grňa
39 1301443 Ing. Zdeněk Zábojník
40 1006399 Ing. Miroslav Haluza Ph.D.
41 1104330 Miloš Mohač
42 0014016 Ing. Zuzana Kvapilová
43 1006551 Ing. Petr Málek
44 1201311 Ing. Klára Dvořáková
45 0014681 Ing. arch. Tomáš Vokoun
46 1003010 Ing. Martin Müller
47 0700673 Ing. Zdeněk Zikmunda
48 0202109 Ing. Lukáš Vőtter
49 1003691 Ing. Petr Pospíšil
50 0401276 Roman Hladík
51 0014757 Ing. Milan Petřík
52 0200995 Ing. Milan Šitera
53 0012295 Ing. Přemysl Vodička
54 1103708 Ing. Pavel Krupička
55 0014656 Ing. Miroslav Pokorný
56 1004332 Ing. Petr Pokorný
57 1003899 Ing. Petr Till
58 1103714 Ing. Petr Blažek
59 0701404 Ing. Jakub Hurčík
60 1201957 Miloš Simon
61 3000372 Ing. Peter Fiam
62 0010369 Ing. Jan Bartušek
63 0014585 Ing. Norbert Glejdura
64 1202332 Ing. Milan Halas
65 1000606 Ing. Josef Vinkler
66 0014289 Ing. Jan Hercík
67 1003093 Ing. Rostislav Bílek
68 0602590 Martin Toms
69 0014592 Ing. Tomáš Hanikýř
70 0009562 Ing. František Bartoš
71 0102051 Miroslav Běle
72 0006224 Jan Žižka
73 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
74 0500484 Ing. Stanislav Gajzler
75 0012215 Ing. Jan Jiruška
76 1007103 Ing. Rastislav Kvasňovský
77 0100031 Ing. Jan Kocmich
78 0102551 Ing. Emanuel Novák
79 0014536 Ing. Martin Valášek
80 0014068 Ing. Jaroslav Kubíček
81 0701565 Ing. František Doubravský
82 1104172 Ing. Adam Kermes
83 0011545 Ing. Daniel Machander
84 1005250 Ing. Petr Bardůnek Ph.D.
85 0700091 Ing. Jaroslav Bureš
86 0701654 Ing. Jan Chreno
87 0012751 Ing. arch. Kristina Koulová
88 0005894 Ing. Dagmar Černá
89 0014423 Ing. Tibor Jéger
90 0400038 Ing. Olga Strohschneiderová
91 0501354 Miroslav Molnár
92 1000392 Ing. Miloš Černý
93 1104439 Ing. Lenka Štenclová
94 1006459 Ing. Marek Horák Ph.D.
95 0601248 Ivana Černá
96 0013438 Ing. Jaroslav Langhans
97 0014542 Ing. Michal Budina
98 1005035 Ing. Jaroslav Vlach
99 0401187 Luboš Sekera
100 0402603 Muhamed Noshdar
101 1007052 Ing. Martin Ambros
102 1004373 Jaroslav Kaisler
103 0501382 Ing. Michal Souček
104 0009541 Ing. Karel Kozel
105 0014315 Ing. Ondřej Šafránek
106 0013390 Ing. Ondřej Machek
107 0014082 Ing. Tomáš Husák
108 1007178 Ing. Jiří Sedlák
109 0101393 Pavel Mareš
110 0014643 Ing. arch. Jakub Jakubec
111 0014374 Mag. arch. Jaroslav Trávníček
112 1004520 Ing. Zdeněk Horníček
113 0102276 Ing. Karel Štádlík
114 1006077 Ing. František Černík
115 0501449 Ing. Jan Nevole
116 0012736 Ing. Zdeněk Tesař
117 0202432 Jaroslav Kasl
118 0013470 Ing. Jiří Bacony
119 0012868 Milan Bártů
120 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
121 1301537 Ing. Karel Vítek
122 0005251 Ing. Robert Hajný
123 0014198 Ing. Martin Jirsa
124 1201281 Ing. Pavel Grohmann
125 3000376 Ing. Ľubomír Foriška
126 1103841 Ing. Jakub Kurš
127 1005107 Ing. Roman Čadeni
128 0600674 Ing. Radko Novotný
129 0013651 Ing. Tomáš Homola
130 1004424 Ing. Milan Pokorný
131 1004755 Ing. Lukáš Loudil
132 1006389 Ing. Vladimír Montag
133 0301041 Ing. Michal Odvody
134 0201321 Vladimír Liška
135 1104361 Ing. Jakub Guňka
136 1300052 Ing. Petr Koukolíček
137 0002058 Jan Tomášek
138 0003295 Alena Česká
139 0501319 Ing. Pavel Nechanický
140 1200748 Ing. Milan Vybíral
141 0500180 Ing. Jiří Žižka
142 0011690 Ing. Milan Kotrč CSc.
143 1102682 Ing. Mir Shirzad Ph.D.
144 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
145 0402364 David Suchevič
146 1301157 Jan Čop
147 0014877 Ing. Vítězslav Skalák
148 1302001 Ing. Marek Jakub Řezáč
149 0102027 Ing. Petr Ruda
150 1100192 Ing. Aleš Ryšán
151 0012658 Ing. Jiří Kolda
152 0005154 Ing. Marie Ohnesorgová
153 1004576 Ing. Karel Škára
154 0701581 Lenka Straková
155 0010699 Tomáš Pilík DiS.
156 0010058 Ing. Martin Nečas
157 1007041 Ing. Michal Příkazský
158 0200390 Ing. Václav Nový
159 0600004 Ing. Milan Havlišta
160 0014826 Ing. Bc. Jiří Vaněček
161 0014520 Ing. Daniel Sedláček
162 0012473 Ing. Miloš Jirásek
163 1007283 Ing. Aleš Radmil
164 1006198 Ing. Miroslav Rozehnal
165 0201788 Ing. Eva Hajžmanová
166 0013585 Ing. Petr Ulrich
167 1201746 Ing. Martin Černý
168 1301425 Ing. Radek Bartošík
169 1302173 Ing. Ladislav Chlopčík