Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Autorské právo u děl architektonických a urbanistických - seminář

Autorské právo u děl architektonických a urbanistických

Termín konání:
11.06.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Přednáškový sál 1.p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Anotace:

Přednáška se věnuje problematice autorskoprávní při projektování a realizaci staveb. Je rozčleněna na témata: právní vymezení, projektová a územně plánovací dokumentace, autorský zákon a předpisy související, relevantní judikatura, licence podle občanského zákoníku, BIM.

Přednášející:

Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M., DrSc.

Záznam semináře:
NE
Podklady z přednášky:
ANO
Organizace:

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Ing. Jitka Ryantová, e-mail: JRYANTOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0015155 Ing. arch. Alena Frantová
2 0005446 Ladislav Novotný