Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Beseda Fotbalový stadion Hradec Králové

Beseda Fotbalový stadion Hradec Králové

POZVÁNKA NA BESEDU

 POŘÁDANOU OK ČKAIT, OP ČSSI a SPS Hradec Králové

FOTBALOVÝ STADION HRADEC KRÁLOVÉ

která se koná

28. června 2022 od 16.00 hod.

 v zasedací místnosti v 1. patře budovy

Hradeckého stavebního centra,

Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí

http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source=search.centrum.cz&utm_medium=onebox-

2.0

V besedě vystoupí

Ing. Bc. Bláha Jiří

náměstek primátora pro rozvoj města, územního plánování a investičních akcí města

Magistrát města Hradce Králové

Ing. Robert Prix

hlavní inženýr projektu

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a požární ochrana staveb

ARCHaPLAN s.r.o.

Vstup zdarma!

Účast na základě předchozího přihlášení na adrese

Akce a semináře - Beseda Fotbalový stadion v Hradci Králové - Český svaz stavebních inženýrů - Český svaz stavebních inženýrů (cssi-cr.cz)

Termín
Celková kapacita
80