Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Betonové průmyslové podlahy, požadavky na betony, způsob navrhování, vady podlah - seminář

Betonové průmyslové podlahy, požadavky na betony, způsob navrhování, vady podlah

Termín konání:
04.06.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Anotace:

Přednáška bude zaměřena na navrhování a provádění betonových průmyslových podlah, včetně konstrukčních návrhů, požadavků na vlastnosti betonů a jejich složení, vyztužení podlah, typy a použití rozptýlené vláknové výztuže, řešení detailů spár, dilatačních celků. Dále budou ukázány typické vady a poruchy s komentářem příčin jejich vzniku a možných způsobů oprav.

Program:

1.Všeobecné požadavky na betonové průmyslové podlahy

- řešení spár, velikosti dilatačních celků,

- povrchové úpravy, ochranné nástřiky

2. Požadavky na vlastnosti a složení betonů, vhodné zkoušky

3. Trvanlivost podlah,

- vlivy prostředí,

- vznik trhlin, jejich omezení,

- koroze ocelových vláken

4.Rozptýlená výztuž

– typy vláken,

- dimenzování vláknobetonů,

- platné související normy, nutné zkoušky,

- dávkování vláken

5. Povrchové úpravy

– typy vsypů, provádění, možné chyby a důsledky na kvalitu

- potěry, provádění, možné chyby a důsledky na kvalitu

6.Požadavky na provedení vláknobetonové desky

- podkladní vrstvy, podloží

- kluzné podložky, tepelné izolace, podlahové topení

- vyztužení

-velikosti dilatačních celků

- provedení dilatačních spár, typy dilatačních profilů

- bezesparé podlahy

7. Ukládání, hutnění, ošetřování betonu

 

 

Přednášející:

Prof. Ing. Rudolf Hela,CSc., Ing. Petr Herka

Záznam semináře:
ANO
Podklady z přednášky:
NE
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 04062024 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Zájemci podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Počet účastníků: 68
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0006408 Ing. Pavel Kasal Ph.D.
2 0005446 Ladislav Novotný
3 1004312 Ing. Lubomír Břečka
4 0102799 Ing. Jiří Křemen
Seznam náhradníků.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba