Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejných prostranství - webinář

Bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejných prostranství - webinář

Dne 10.11.2020 se uskuteční webinář ve 13:00 hod. na téma "Bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejných prostranství"

Odborný garant: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., odborný poradce ČKAIT pro oblast bezbariérového užívání, pedagog na VŠB-TU Ostrava Fakulta stavební.

Organizator: Oblastní kancelář Ostrava, 555 508 432, ostrava@ckait.cz

Program webináře: Cílem semináře je seznámit účastníky s novými principy tvorby bezbariérového pozemních komunikací a veřejných prostranství v návaznosti na současné právní prostředí (zejména ve vztahu vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) a požadavky českých technických norem. Během tohoto semináře zaměřeného na problematiku principů bezbariérového užívání v prostředí dopravních staveb se podíváme na to, jak správně aplikovat jednotlivé požadavky obecných a technických požadavků pro základní skupiny osob se zdravotním omezením – osoby s omezenou schopností pohybu a osoby s omezenou schopností orientace, zejména osob se zrakovým postižením.

Webinář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Ostrava ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Přihlašování: Internetový odkaz bude zaslán na váš mail den před konáním akce (proto je e-mail při přihlašování povinný)

Technické požadavky:
- Datová linka: > 1Mb/s
- Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
- Reproduktory /sluchátka.

Termín
Celková kapacita
91
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1104118 Ing. arch. Lukáš Richter
2 1103040 Ing. Pavel Brumek
3 1103822 Ing. František Čech
4 1103990 Ing. Daniela Rokosová
5 1103039 Ing. Petr Čuba
6 1104116 Ing. Kateřina Kubešová
7 1101389 Ing. Jozef Labant
8 1103684 Ing. Jan Baďura
9 1103991 Ing. Ondřej Stuchlík
10 1103216 Ing. Eva Venhudová
11 1102733 Ing. Kamil Neuwerth
12 1103763 Ing. Kateřina Šípková
13 1104015 Ing. Pavel Jaroš
14 1103927 Ing. David Klimša
15 1101000 Ing. Petr Lyko
16 1102799 Ing. Barbora Marenčáková
17 1103766 Ing. Pavel Krupa
18 1103720 Ing. Petr Krajkovič
19 1102183 Ing. Jiří Lacina
20 1104035 Ing. Martin Kruťa
21 1102989 Ing. Miroslav Knápek
22 1103641 Ing. Petr Ćmiel
23 1103031 Ing. Roman Fildán
24 1104263 Ing. Martin Venclík
25 1101462 Roman Otisk
26 1103364 Ing. Jan Adámek
27 1103213 Ing. Dagmar Hrazdílková
28 1102299 Ing. Hana Bendová
29 1104313 Ing. Ondřej Matula
30 1103466 Ing. Ivan Kudra
31 1103397 Ing. Luisa Uhlařová
32 1103775 Ing. Jiří Fojtášek
33 1103565 Ing. Radim Dvořák
34 1103308 Radim Zembol
35 1103378 Ing. Ondřej Bojko
36 1103106 Ing. Martin Vašek
37 1102486 Ing. Lumír Hladík
38 1103025 Ing. Lukáš Záruba
39 1103966 Ing. Martin Kubečka
40 1100249 Jaroslav Vojíř
41 1101694 Ing. Tomáš Čárek
42 1102043 Tomáš Lehnert
43 1101379 Ing. Martin Krejčí
44 1103722 Ing. Tibor Mrázek
45 1103957 Ing. Petr Kohout
46 1103961 Ing. Roman Čechák
47 1103712 Ing. Bohumír Michal
48 1101216 Ing. Dagmar Žižková
49 0011908 Ing. Štěpán Mazánek
50 0202301 Ing. Jan Bihary
51 1005189 Ing. Petr Michálek
52 0202284 Ing. Alena Štemberová Petráňová
53 0009180 Ing. Radek Dědina
54 1201265 Petr Slezák
55 1102197 Ing. Dalibor Kloss
56 1201251 Ing. Luděk Cekr
57 0003224 Eva Jakubková
58 0007708 Václav Klaboch
59 0101990 Ing. Jiří Hovorka
60 1201311 Ing. Klára Dvořáková
61 0102235 Ing. Jitka Hovorková
62 0009771 Ing. Jaroslava Šudová
63 0011066 Ing. Petr Vlasák
64 0402478 Ing. Jan Toman
65 1400231 Ing. Petr Seknička
66 0013328 Ing. Pavel Přibyl
67 0008578 Ing. Jiří Mantlík
68 1104199 Jiří Kaufmann
69 0201722 Ing. Jan Setikovský
70 0012736 Ing. Zdeněk Tesař
71 0401142 Milan Strauss
72 0202332 Ing. Jiří Soukup
73 0202125 Ing. Tomáš Štembera Petráň
74 0201783 Milan Archman
75 1102894 Ing. Tomáš Derka
76 1201819 Ing. Miroslav Ziegler
77 1004949 Ing. Bohumír Vašek
78 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
79 1103203 Ing. Vojtěch Dubový Ph.D.
80 1201211 Ing. Michal Majer
81 1104168 Ing. Michal Jahn
82 1102145 Ing. Karel Navrátil
83 1006000 Ing. Miroslav Sukup
84 0202233 Ing. Jiří Brunclík
85 1003423 Ing. Petr Kapoun
86 1301255 Ing. Rostislav Bajza
87 1400643 Bc. Jan Hyliš
88 1102253 Ing. Dušan Kolek
89 1004996 Lukáš Kasal
90 1000392 Ing. Miloš Černý
91 0014387 Ing. Miroslav Zajíc