Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi, povin. účastníků výstavby-W

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi, povin. účastníků výstavby-W

WEBINÁŘ

Přednášející: Ing. Jindřich Pater

Anotace:  Ve výstavbě je evidováno SÚIP ročně až 25 smrtelných úrazů. Znalost právních předpisů pro oblast BOZP je základní povinností rozhodujících účastníků výstavby. Činnost především stavbyvedoucího musí být prováděná podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v součinnosti s koordinátorem BOZP na staveništi specifikovaném v zákoně č. 309/2006 Sb. ve vazbě na plán BOZP na staveništi.

Program:

  1. Přehled právních předpisů ve výstavbě s důrazem na BOZP.
  2. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a BOZP.
  3. Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  4. Zásady BOZP v projektové dokumentaci staveb.
  5. Odpovědnost za BOZP ze zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.
  6. Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.

 

Místo konání: online

Datum konání: 25.10.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT účast zpoplatněna 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 25102022 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje.

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Technické informace a požadavky:

 

  1. Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  2. Datová linka: >1 Mb⁄s
  3. Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
  4. Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
2 0012442 Pavel Krištiak
3 0010933 Ing. Ivana Fialová
4 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
5 0014358 Ing. Radek Dvořák
6 0013654 Ing. Květoslav Syrový
7 0402408 Ing. Zdeněk Latečka
8 0102554 Ing. Michal Haman
9 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
10 0014607 Vít Kodeš DiS.
11 1102303 Ing. Libor Knop
12 0009136 Ing. Jiří Svoboda
13 0009347 Ing. František Marek
14 0010699 Tomáš Pilík DiS.
15 0701581 Lenka Straková
16 0100368 Ing. Vladimír Soukup
17 1006616 Ing. Martin Sýkora
18 1103822 Ing. František Čech
19 1400708 Bc. Rostislav Růžička
20 1100636 Ing. Dušan Dedek
21 0500446 Václav Svoboda
22 0008608 Ing. Karel Hocke
23 0012534 Ing. Antonín Fuksa
24 0701676 Ing. Martina Heclová
25 1006248 Ing. Miroslav Šatánek
26 0013981 Ing. Jiří Souček
27 0012103 Ing. Monika Najmanová