Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Bezpečnost a přístup stavby při užívání - seminář

Bezpečnost a přístup stavby při užívání - seminář

Přednášející: Ing. Mojmír Klas, CSc. - znalec v oboru bezpečnost práce

Anotace: Bezpečnost a přístupnost při užívání stavby je jedním ze základních požadavků na stavby.

Program: 

  • Bezpečnost a přístupnost při užívání stavby je jedním ze základních požadavků na stavby dle stavebního zákona a nařízení EP č. 305/2011 a vyhláška č.268/2009 Sb.
  • Údržba jako součást užívání stavby.
  • Povinnost navrhnout stavbu tak, aby ji bylo možné bezpečně udržovat.
  • Stavebně technická řešení pro možnost bezpečně provádět údržbu stavby.
  • Vyhodnocení rizik při údržbě stavby a navrhne potřebná stavebně technická řešení.
  • Bezpečný přístup na plochy s rizikem pádu odpovídající rozsahu a charakteru prací, bezpečný pohyb na plochách s rizikem pádu a informace o tom, jaká řešení může projektant zvolit.
  • Chyby v navrhování konkrétních řešení a možnosti v řešení mytí fasády.
  • Možnost provádět bezpečně údržbu a zjevné vady projektu.

Místo konání: Ostravia a.s., školící místnost, 28 října 150, 702 00 Ostrava (sídlo ČKAIT Ostrava)

Datum konání: 10.5.2022

Čas konání: od 13 hod

Organizační garantČKAIT Ostrava, tel. 555 508 432, ostrava@ckait.cz

Podmínky vstupu na seminář se řídí aktuálními protiepidemickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 15032022 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Ostrava, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na ostrava@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Registrace nečlenů je možná do: 21.3.2022.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
50
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 33
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1101828 Ing. Petr Vaněk
2 1104100 Ing. Jiří Němec
3 1103814 Ing. Magda Kopecká
4 1103574 Ing. Dalibor Vavroš
5 1103043 Ing. Stanislav Smiga
6 1101216 Ing. Dagmar Žižková
7 1101462 Roman Otisk
8 1102460 Zdeněk Rumpala
9 1100249 Jaroslav Vojíř
10 1100337 Ing. Radek Pavlík
11 1102714 Ing. Ida Macháčková
12 1100338 Ing. Petr Tomeš
13 0100852 Ing. Luboš Drachovský
14 1103886 Ctibor Rucki
15 0000028 Ing. Jindřich Pater
16 1102104 Ing. Dušan Kryška
17 1104164 Lukáš Plaček