Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Bezpečnost a přístup stavby - seminář

Bezpečnost a přístup stavby - seminář

Bezpečnost a přístupnost při užívání stavby je jedním ze základních požadavků na stavby dle
stavebního zákona a nařízení EP č. 305/2011 a vyhl. č.268/2009 Sb.
Údržba jako součást užívání stavby.
Povinnost navrhnout stavbu tak, aby ji bylo možné bezpečně udržovat.
Stavebně technická řešení pro možnost bezpečně provádět údržbu stavby.
Vyhodnocení rizik při údržbě stavby a navrhne potřebná stavebně technická řešení.
Bezpečný přístup na plochy s rizikem pádu odpovídající rozsahu a charakteru prací, bezpečný pohyb
na plochách s rizikem pádu a informace o tom, jaká řešení může projektant zvolit.
Chyby v navrhování konkrétních řešení a možnosti v řešení mytí fasády.
Možnost provádět bezpečně údržbu a zjevné vady projektu

Přednášející: Ing. Mojmír Klas, CSc. - znalec v oboru bezpečnost práce

Začátek: 15:00 h.

Místo konání: Bea campus MVŠO , Kosmonautů 1288/1, Olomouc, salonek Gama

Termín
Celková kapacita
56
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 42
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1201214 Ing. Jiří Kožušníček
2 1201263 Ing. Jana Černá
3 1202086 Jakub Nepožitek
4 1200010 Ing. Miroslav Machalec
5 1202361 Ing. Tomáš Křikal
6 1200413 Ing. Martin Říha
7 1200414 Ing. Jan Zbořil
8 1200656 Alois Večeřa
9 1201678 Ing. Bc. Josef Velešík
10 1200692 Ing. František Zajíček
11 1201093 Miroslav Ovčačík
12 1201732 Ing. Arnold Rozehnal
13 1201845 Michal Kraus
14 0600749 Ing. Michal Reiter