Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Bezpečnost a přístupnost při užívání staveb – webinář

Bezpečnost a přístupnost při užívání staveb – webinář

Bezpečnost a přístupnost při užívání stavby – základní požadavek na stavby


Hlavní odborné téma – program akce:

  • Bezpečnost a přístupnost při užívání stavby v právních předpisech;
  • Povinnosti projektanta při zpracování PD;
  • ČSN 73 1901 Navrhování střech z pohledu bezpečného přístupu a pohybu po střeše při provádění údržby;
  • Postup projektanta při rozhodování o návrhu systému ochrany proti pádu;
  • Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve vztahu k budoucímu užívání/údržbě stavby;
  • Vzorová řešení.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Mojmír Klas, CSc.

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
19. 9. 2022 od 14 hod. (délka trvání cca 2 - 3 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 16. 9. 2022 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
90
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1102993 Ing. Martin Síč
2 1103860 Ing. Jiří Šafránek
3 1104189 Ing. Jakub Ducháč
4 1103262 Ing. Tomáš Czapka
5 1302453 Ing. Roman Jelínek
6 1103796 Ing. Pavel Srkal
7 0000641 Ing. Jana Hejnalová
8 0010767 Ing. Marián Múdry
9 0007695 Ing. Marie Wolfová
10 0014311 Jan Šulc
11 0001104 Ing. Jiří Bednařík
12 0102663 Jan Heřmanský
13 0402364 David Suchevič
14 0602395 Ing. Martina Konášová
15 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
16 0010986 Ing. Petr Zelenka
17 0501445 Ing. Petr Pávek
18 1007112 Ing. Ondřej Vlach
19 0500980 Ing. Petr Pospíšil
20 3000315 Ing. Vojtech Kollár
21 1001908 Ing. Eva Janáčková
22 0202055 Ing. Michal Dub
23 0014246 Ing. Lucie Vašíčková
24 0100484 Ing. Jiří Trnka
25 0401469 Ing. Zdislav Mazur
26 0013710 Ing. Kateřina Vanišová
27 0701386 Ing. Peter Turan
28 0014579 Ing. Kateřina Siblíková
29 0300772 Petr Pařízek
30 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
31 1006934 Jan Pokorný
32 0002534 Ing. Tomáš Rybín
33 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
34 0500871 Ing. Dana Polcarová
35 0602911 Ing. Lukáš Najman
36 1007038 Ing. Dušan Hradil
37 1004479 Ing. Bc. Petr Strážnický Ph.D.
38 0401459 Ing. Tomáš Macas
39 0102276 Ing. Karel Štádlík
40 0009541 Ing. Karel Kozel
41 1005786 Michal Zejda
42 0014443 Filip Soudek
43 0014484 Ing. Jiří Pokorný
44 0013390 Ing. Ondřej Machek
45 0400411 Ing. Pavel Žubretovský
46 0100368 Ing. Vladimír Soukup
47 1104419 Daniel Branny
48 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
49 0010933 Ing. Ivana Fialová
50 0010640 Ing. Jaroslav Holas
51 0014531 Ing. Michal Moravec
52 1004841 Bc. Zdeněk Švarc
53 0602504 Ing. Martin Hynek
54 0010058 Ing. Martin Nečas
55 0009125 Vladimír Hubač
56 0602058 Ing. Jaroslav Kosinka
57 1006349 Ing. Michal Suchna
58 1004979 Ing. Ilona Janíková
59 0701654 Ing. Jan Chreno
60 0014728 Ing. Juraj Mrázik
61 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
62 1005172 Ing. Zdeněk Des
63 0014159 Ing. Jan Jurčíček
64 0401900 Ing. Ladislav Novák
65 0008623 Radovan Hubáček
66 1101971 Ing. Zdeňka Baladová
67 0301449 Ing. Oleksij Ivasko
68 1005473 Jan Rolínek
69 1102124 Zbyněk Šmeidler
70 0009771 Ing. Jaroslava Šudová
71 1006198 Ing. Miroslav Rozehnal
72 1301157 Jan Čop
73 0013794 Ing. Lenka Šupová
74 1201231 Ing. Luděk Ježek
75 1005296 Ing. Martin Andrle
76 0401707 Radek Strial
77 1301537 Ing. Karel Vítek
78 0202282 Ing. Jolana Bradová
79 0014724 Pavel Moťka
80 1104120 Ing. Tomáš Bubeník
81 1007294 Ing. Martin Galeta
82 1007345 Ing. Martin Dokulil
83 0101216 Jiří Urbánek
84 0600821 Ing. Jiří Strnad
85 0014436 Petr Tomášek DiS.
86 0011550 Ing. Rudolf Mach
87 1006964 Ing. Oldřich Procházka
88 0701470 Ing. Otakar Vašák
89 0012059 Ing. Vít Dolejší
90 0201788 Ing. Eva Hajžmanová
91 0201674 Ing. Marek Weishäupl
92 1201746 Ing. Martin Černý
93 0102037 Martin Královec
94 1004280 Ing. Adam Kurdík
95 1202409 Ing. Šárka Valoušková
96 1202363 Ing. Petr Kocourek
97 0100181 Ing. Břetislav Marek
98 1202018 Ing. Pavel Novotný