Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Bezpečnost na staveništích – koordinátor BOZP, plán BOZP na staveništi a oznámení oblastnímu úřadu práce o zahájení prací - seminář

Bezpečnost na staveništích – koordinátor BOZP, plán BOZP na staveništi a oznámení oblastnímu úřadu práce o zahájení prací - seminář

Přednášející: Ing. Jindřich Pater

Anotace: Gestorem oblasti BOZP je MPSV ČR. BOZP patří mezi základní požadavky na stavby ve stavebním zákonu, který se v tomto smyslu odvolává právě na zákony, vyhlášky a nařízení vlády v gesci MPSV ČR. V zákoníku práce, zákonu o zaměstnanosti, zákonu o státním odborném dozoru, zákonu o inspekci práce atd. Rozhodujícím právním předpisem k BOZP na staveništi pro účastníky výstavby je zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k němu vydané prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Program:

  1. Zákoník práce č. 262/2006 Sb.,
  2. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce č. 174/1978 Sb.,
  3. Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.,
  4. Zákon o inspekci práce č. 309/2006 Sb.,
  5. Požadavky na BOZP ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb.,
  6. Další podmínky zajištění BOZP na pracovišti v zákoně č. 309/2006 Sb.,
  7. Koordinátor BOZP na staveništi,
  8. Plán BOZP na staveništi,
  9. Oznámení o užívání stavby na oblastní inspektorát práce,
  10. Prezentace pomůcek PROFESIS 2020 k BOZP,

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 7.9.2020

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
70
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 38
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0402535 Ing. Tomáš Schejbal DiS.
2 0007708 Václav Klaboch
3 0012931 Martin Bušek
4 0701175 Martin Šíša
5 0004626 Ing. Zuzana Jeřichová
6 0009926 Ing. Václav Stříbrský
7 0008613 Ing. Pavel Herega
8 0010412 Ing. Miroslav Zeman Ph.D.
9 0007076 Ing. Stanislav Líbal
10 0009555 Ing. Jaroslav Polívka
11 0004919 Ing. Petr Unger
12 0005110 Libor Bula
13 0007455 Ing. Martin Vinš
14 0011517 Ing. Libor Marek
15 0013634 Ing. Jaroslav Koubek
16 0003795 Ing. Vladimír Volráb
17 0014159 Ing. Jan Jurčíček
18 0013655 Michal Slabý
19 0014265 Ing. Zdeněk Šupík
20 0013575 Zdeněk Chodanič
21 0001171 Ing. Milan Svoboda
22 0008508 Ing. Martin Kolář
23 0000636 Vladimír Vrbka
24 0004472 Ing. Milan Štufka
25 0002366 Ing. Vlastimil Kašpar
26 0013708 Ing. arch. Veronika Janovská
27 0013223 Ing. Miroslav Lubas
28 0007776 Ing. Miroslav Ponikelský
29 0001765 Jindřich Beneš
30 0014170 Ing. Martin Jírovský
31 0008033 Ing. Pavel Poloprudský
32 0001276 Ing. Vít Minařík