Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Bezvýkopové technologie pro instalaci nových podzemních vedení

Bezvýkopové technologie pro instalaci nových podzemních vedení

Dne 5.10.2020 se uskuteční seminář na téma "Bezvýkopové technologie pro instalaci nových podzemních vedení" ve školící místnosti Ostravia, a.s. ve 13:30 hod., ulice 28.října 150, Ostrava (v budově oblastní kanceláře ČKAIT). Odborný garant Ing. Karel Franczyk, Ph.D., AI v oboru geotechnika, místopředseda České společnosti pro bezvýkopové technologie.

Program semináře:
Seminář se bude zabývat bezvýkopovými technologiemi pro novou pokládku trubních nebo kabelových vedení pod zemí. Tyto technologie lze aplikovat pro účely vodohospodářské ( rozvody pitné vody, kanalizace i drenáže), plynárenské energetické, případně pro další speciální účely. Seminář bude věnován aspektům výstavby, tedy již důležité fázi IG průzkumu, projektování a přípravy stavby, realizace i některým otázkám provozování a údržby. U jednotlivých metod bude kladen důraz na správnou technologii, na výhody, nevýhody a limity používání.
V další části bude velká pozornost věnována specifickým rizikům při provádění bezvýkopových metod a možnostech jejich eliminace nebo předcházení. V závěrečné části budou prezentovány některé zajímavé projekty z nedávné praxe.

Bezvýkopové technologie - klasifikace dle EN 12889
Rizika při provádění BT
Příklady projektů
Diskuze

Seminář je zařazen do CŽVAO a je hodnocen 1 bodem.
V rámci semináře bude podáno drobné občerstvení.

Výbor oblasti Ostrava ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
50
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 38
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1101389 Ing. Jozef Labant
2 1103945 Ing. Petr Chytil
3 1103927 Ing. David Klimša
4 1102792 Ing. Libor Filín
5 1100636 Ing. Dušan Dedek
6 1103040 Ing. Pavel Brumek
7 1103822 Ing. František Čech
8 1103990 Ing. Daniela Rokosová
9 1103039 Ing. Petr Čuba
10 1104179 Ing. Jaromír Švec
11 1103991 Ing. Ondřej Stuchlík
12 1103606 Ing. Stanislav Vokoun