Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Bezvýkopové technologie pro instalaci nových podzemních vedení - pozor, změna seminář nahrazen webinářem

Bezvýkopové technologie pro instalaci nových podzemních vedení - pozor, změna seminář nahrazen webinářem

Dne 5.10.2020 se uskuteční webinář  ve 13.30 hod. na téma "Bezvýkopové technologie pro instalaci nových podzemních vedení".  

Odborný garant Ing. Karel Franczyk, Ph.D., AI v oboru geotechnika, místopředseda České společnosti pro bezvýkopové technologie.

Program webináře: webinář se bude zabývat bezvýkopovými technologiemi pro novou pokládku trubních nebo kabelových vedení pod zemí. Tyto technologie lze aplikovat pro účely vodohospodářské ( rozvody pitné vody, kanalizace i drenáže), plynárenské energetické, případně pro další speciální účely. Webinář bude věnován aspektům výstavby, tedy již důležité fázi IG průzkumu, projektování a přípravy stavby, realizace i některým otázkám provozování a údržby. U jednotlivých metod bude kladen důraz na správnou technologii, na výhody, nevýhody a limity používání. V další části bude velká pozornost věnována specifickým rizikům při provádění bezvýkopových metod a možnostech jejich eliminace nebo předcházení. V závěrečné části budou prezentovány některé zajímavé projekty z nedávné praxe. Bezvýkopové technologie - klasifikace dle EN 12889 Rizika při provádění BT Příklady projektů Diskuze

Webinář je zařazen do CŽVAO a je hodnocen 1 bodem. Výbor oblasti Ostrava ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na webináři, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
60
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1101389 Ing. Jozef Labant
2 1103945 Ing. Petr Chytil
3 1103927 Ing. David Klimša
4 1102792 Ing. Libor Filín
5 1100636 Ing. Dušan Dedek
6 1103040 Ing. Pavel Brumek
7 1103822 Ing. František Čech
8 1103990 Ing. Daniela Rokosová
9 1103039 Ing. Petr Čuba
10 1104179 Ing. Jaromír Švec
11 1103991 Ing. Ondřej Stuchlík
12 1103606 Ing. Stanislav Vokoun
13 1102673 Ing. Petr Lindovský
14 1103790 Ing. Petr Hrubý
15 1102183 Ing. Jiří Lacina
16 1103641 Ing. Petr Ćmiel
17 1101462 Roman Otisk
18 1103956 Ing. Martin Miloševský
19 1104064 Ing. Jiří Lichota
20 1104014 Bc. Ing. Věra Gřundělová
21 1104263 Ing. Martin Venclík
22 1103497 Ing. Vítězslav Bujnoch
23 1103876 Ing. Richard Skopal
24 1104221 Ing. Jan Maršálek
25 0701130 Ing. Stanislav Kotouček
26 1103213 Ing. Dagmar Hrazdílková
27 1103565 Ing. Radim Dvořák
28 1103106 Ing. Martin Vašek
29 1102486 Ing. Lumír Hladík
30 1103851 Ing. Petr Műller
31 1103343 Ing. Petr Maralík
32 1102176 Ing. Václav Kučera
33 1100720 Ing. Dana Peikertová
34 1103351 Ing. Aleš Dustor
35 1103966 Ing. Martin Kubečka
36 1104119 Ing. Rostislav Stallmach
37 1102114 Ing. Petr Bělák
38 1100640 Ing. Ladislav Holčák
39 1100657 Ing. Jitka Jelínková
40 1101379 Ing. Martin Krejčí
41 1103312 Ing. David Adámek
42 1103957 Ing. Petr Kohout
43 1103712 Ing. Bohumír Michal
44 1103882 Ing. Roman Vaculík
45 1101216 Ing. Dagmar Žižková
46 1102592 Ing. Markéta Neyová
47 1104199 Jiří Kaufmann
48 1102294 Ing. Ivana Pavlisková
49 1104069 Ing. Lenka Kubinová
50 1102959 Ing. Marek Kawulok
51 1301844 Ing. Tomáš Macík
52 1104186 Ing. Tomáš Kolovrat
53 1300078 Ing. Petr Nykodým
54 0009246 Ing. Petr Jangl
55 0012442 Pavel Krištiak
56 1100192 Ing. Aleš Ryšán
57 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
58 1006621 Ing. Miroslav Patočka
59 1006039 Ing. Jana Hanzalová
60 0500484 Ing. Stanislav Gajzler
61 0500888 Michal Čaloun
62 1005671 Ing. Jakub Kapsa
63 1301255 Ing. Rostislav Bajza
64 0014421 Václav Ferdinand
65 0000836 Pavel Jenčík