Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Bezvýkopové technologie pro instalaci nových podzemních vedení - zrušeno

Bezvýkopové technologie pro instalaci nových podzemních vedení - zrušeno

Dne 6.4.2020 se uskuteční seminář na téma "Bezvýkopové technologie pro instalaci nových podzemních vedení" ve školící místnosti Ostravia, a.s. ve 13:30 hod., ulice 28.října 150, Ostrava (v budově oblastní kanceláře ČKAIT). Odborný garant Ing. Karel Franczyk, Ph.D., AI v oboru geotechnika, místopředseda České společnosti pro bezvýkopové technologie.

Program semináře:
Seminář se bude zabývat bezvýkopovými technologiemi pro novou pokládku trubních nebo kabelových vedení pod zemí. Tyto technologie lze aplikovat pro účely vodohospodářské ( rozvody pitné vody, kanalizace i drenáže), plynárenské energetické, případně pro další speciální účely. Seminář bude věnován aspektům výstavby, tedy již důležité fázi IG průzkumu, projektování a přípravy stavby, realizace i některým otázkám provozování a údržby. U jednotlivých metod bude kladen důraz na správnou technologii, na výhody, nevýhody a limity používání.
V další části bude velká pozornost věnována specifickým rizikům při provádění bezvýkopových metod a možnostech jejich eliminace nebo předcházení. V závěrečné části budou prezentovány některé zajímavé projekty z nedávné praxe.

Bezvýkopové technologie - klasifikace dle EN 12889
Rizika při provádění BT
Příklady projektů
Diskuze

Seminář je zařazen do CŽVAO a je hodnocen 1 bodem.
V rámci semináře bude podáno drobné občerstvení.

Výbor oblasti Ostrava ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
50
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1101216 Ing. Dagmar Žižková
2 1104168 Ing. Michal Jahn
3 1103351 Ing. Aleš Dustor
4 1103295 Ing. Sylva Rubinová
5 1102197 Ing. Dalibor Kloss
6 1103822 Ing. František Čech
7 1103991 Ing. Ondřej Stuchlík
8 1103990 Ing. Daniela Rokosová
9 1103039 Ing. Petr Čuba
10 1103606 Ing. Stanislav Vokoun
11 1100815 Ing. Zdeňka Trčková
12 1102915 Milan Rybovič
13 1103715 Ladislav Kašuba
14 1104173 Ing. Marek Chum
15 1202182 Ing. Jiří Pavlík
16 1104199 Jiří Kaufmann
17 1101389 Ing. Jozef Labant
18 1103949 Petr Poledník
19 1103040 Ing. Pavel Brumek
20 1104179 Ing. Jaromír Švec
21 1103771 Ing. Lukáš Kolúch
22 1103945 Ing. Petr Chytil
23 1104183 Ing. Michael Baron
24 1100817 Jaroslav Bouda
25 1103635 Ing. Martin Robenek
26 1103609 Ing. Dušan Kadula
27 1104240 Ing. Tomáš Martinek
28 1104176 Ing. Jiří Pchálek
29 1103497 Ing. Vítězslav Bujnoch
30 1104103 Ing. Radek Kreisl
31 1104014 Bc. Ing. Věra Gřundělová
32 1102713 Ing. Jaroslav Kukuča
33 1103790 Ing. Petr Hrubý
34 1102704 Ing. Patrik Lupták
35 1102253 Ing. Dušan Kolek
36 1103966 Ing. Martin Kubečka
37 1102114 Ing. Petr Bělák
38 1103188 Dušan Řehák
39 1102306 Ing. David Kotek
40 1101637 Jana Štvrtňová
41 1100192 Ing. Aleš Ryšán
42 1100275 Ing. Eva Hudečková
43 1101358 Ing. Libor Vlk
44 1102919 Ing. Eva Hrubá
45 1102596 Ing. František Fiala
46 1102394 Dagmar Žárová
47 1101331 Ing. Jiří Jungmann
48 1102989 Ing. Miroslav Knápek
49 1101632 Ing. Jiří Čelinský
50 1102294 Ing. Ivana Pavlisková