Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

BIM a energetické úspory – webinář – zrušeno

BIM a energetické úspory – webinář – zrušeno

BIM je synonymem pro efektivnost a úspornost. Díky výhodám, které přináší, dochází k velkému množství úspor během celého životního cyklu stavby, tedy od návrhu přes výstavbu, provozování, rekonstrukci až po případnou demolici. Propracovaný BIM model napomáhá ke snižování energetické náročnosti budov, a tedy i nákladů, a to jak ve fázi přípravy projektu, realizace stavby, tak při provozování. BIM model, coby 3D model rozšířený o potřebné informace v jednotném prostředí, umožňuje provádět řadu simulací a analýz s cílem dílo optimalizovat a optimálně provozovat. Díky sjednocování platforem různých profesí a jejich software bude možné na modelu testovat například vliv na životní prostředí nebo simulovat energetickou náročnost objektu. Snazší pak bude i dosažení na komplexní certifikace, jako jsou BREEAM nebo LEED.


Hlavní odborné téma – program akce:

Na akci najdete nejen odpovědi na tyto otázky:

  • Jak souvisí BIM a digitalizace s úsporou energií?
  • Jak pořídit vhodný BIM model pro můj účel?
  • Jak začít BIM model využívat?
  • Existují již potřebné programy a systémy?
  • Jak BIM napomáhá k certifikaci? Čeho lze s BIM dosáhnout?
  • Jak souvisí digitalizace a stavebnictví 4.0 se šetrnými budovami?

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Tým přednášejících z czBIM

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
9. 11. 2021 od 14 hod. (délka trvání cca 2-3 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen jedním bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


 

Termín