Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

BIM a Statika - webinář

BIM a Statika - webinář

Workshop BIM a Statika vás seznámí s ideálním stavem zapojení statika v BIM procesech s kladením důrazu na praktickou aplikaci BIM nástrojů a jednotlivých postupů. Zazní informace k celé problematice hrubé stavby od počátečního návrhu, přes statický výpočet, tvorbu dokumentace až po podporu realizace. Veškerá dokumentace a výstupy jsou odvozeny z jednotlivých BIM informačních modelů. V rámci workshopu budou převažovat praktické ukázky.


Hlavní odborné téma – program akce:

BIM pracovní postup:

 • investiční záměr (v této fázi ještě není nasazen BIM)
 • počáteční návrh se zapojením statika (vznikají profesní BIM modely včetně modelů hrubé stavby)
 • statický návrh a optimalizace (s využitím BIM modelů hrubé stavby)
 • koordinace s profesemi, dopracování a schválení informačních BIM modelů
 • tvorba detailních realizačních případně dílenských informačních BIM modelů (tzn. např. u železobetonových konstrukcí včetně 3D výztuže, zabetonovaných prvků a těsnících prvků pracovních spár)
 • tvorba dokumentace odvozené z informačních BIM modelů
 • podpora stavby a výroby nejen pomocí detailních informačních BIM modelů sdílených v CDE (Common Data Environment)
 • využití informačních BIM modelů pomocí rozšířené a smíšené reality na stavbě i ve výrobě
 • TDI a autorský dozor
 • zdokumentování skutečného provedení stavbou pro následnou tvorba informačních BIM modelů DSPS

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Bořek Čerbák, člen czBIM (vedoucí střediska statika v AQUA PROCON s.r.o.),
Ing. Pavel Vlasák člen, czBIM (BIM/VDC manažer v AFRY CZ s.r.o.)

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
21. 4. 2021 od 14 hod. (délka trvání cca 2 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen polovinou bodu. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 20. 4. 2021 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

 

Termín
Celková kapacita
190
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
2 1006574 Ing. Tomáš Holásek
3 0013167 Ing. Jan Lipovčan
4 1007112 Ing. Ondřej Vlach
5 1006573 Ing. Jakub Holásek
6 1104120 Ing. Tomáš Bubeník
7 0010767 Ing. Marián Múdry
8 0013555 Ing. David Dvořáček
9 0012665 Ing. Marek Pelant
10 0014598 Ing. Michal Urban
11 0013919 Ing. Petr Pospíšil
12 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
13 1103787 Bc. Michal Davidek
14 0012405 Ing. Lukáš Grűnwald
15 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
16 1006185 Ing. Martin Stejskal
17 0201753 Bohdan Pokorný
18 0009139 Ing. Ivo Drozd
19 0011838 Ing. Štěpán Thöndel
20 0010529 Ing. Jiří Surovec
21 0012143 Ing. Roman Kliment
22 0011907 Ing. Martin Šponar
23 0009590 Ing. Alexandr Šmíd
24 0010869 Miroslav Veselý
25 0013390 Ing. Ondřej Machek
26 0012497 Ing. Tomáš Záhora
27 0101552 Petr Šlemar
28 0013847 Ing. Jaroslav Pekař
29 0100368 Ing. Vladimír Soukup
30 0012533 Ing. Barbora Pilcová
31 0012544 Lukáš Toth
32 0000863 Ing. Josef Prošek
33 1300930 Ing. Petr Skřivánek
34 1006879 Ing. Petr Ducháč
35 1100207 Ing. Jan Blažík
36 1302290 Ing. Michal Bezruč
37 1101121 Ing. Richard Žák
38 1004424 Ing. Milan Pokorný
39 0601652 Ing. Monika Kopecká
40 1302382 Ing. Tomáš Dospíšil
41 1400322 Ing. Otakar Blažek
42 0401637 Ing. Jiří Ratzenbek
43 1202237 Ing. Vladimír Čechák
44 0010265 Ing. Jan Gajzler
45 1006210 Ing. Radoslav Ulrich
46 0013539 Ing. Jiří Chodora
47 1103505 Ing. Lukáš Volný
48 0005840 Ing. Tomáš Jelínek
49 3000340 Ing. Ľuboš Kelčík
50 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
51 1201567 Ing. Tomáš Kouřil
52 1006089 Ing. Josef Bíško
53 1102210 Dr.Ing. Jiří Vaculík
54 1201790 Ing. Jiří Handl
55 1005198 Ing. Petr Havel
56 0301019 Ing. Martin Šafařík
57 1302049 Ing. Vojtěch Šrámek
58 1005437 Ing. Jiří Hrůza
59 0007207 Ing. Jan Trnka
60 1103816 Ing. Jakub Čech
61 0102163 Ing. Zdeněk Pešek DiS.
62 0013865 Ing. Vojtěch Ehlich
63 1301673 Ing. Petr Chytil
64 1100028 Ing. Jan Štěrba
65 0014226 Ing. Jiří Bureš
66 0013935 Ing. Josef Zikeš
67 1201239 Ing. Michal Janík
68 1007001 Ing. Ivo Rohrbacher
69 1003452 Ing. Miloslav Schneider
70 0012953 Ing. Petr Kaván
71 0301048 Ing. Zbyněk Pouzar
72 1100781 Ing. Jan Krőmer
73 0012977 Ing. Jan Weigl
74 1103698 Ing. Petr Kubánek
75 0004911 Ing. Miroslav Velechovský
76 0201767 Ing. Lenka Kohoutková
77 1007109 Ing. Aleš Kupča
78 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
79 0102551 Ing. Emanuel Novák
80 0010133 Ing. Pavel Kormaňák
81 0701228 Ing. Milan Vích
82 1104170 Ing. Jiří Bednář
83 1202351 Ing. Ondřej Kuchtík
84 0301320 MgA. Hana Fischerová
85 0402129 Jan Maršík
86 0700935 Ing. Ladislav Němec
87 1103417 Ing. Jana Opělová
88 0010675 Ing. Martin Truhlář
89 1102674 Ing. Pavel Hruška
90 1003922 Ing. Marek Dostál
91 1103966 Ing. Martin Kubečka
92 1103397 Ing. Luisa Uhlařová
93 0014179 Ing. Martin Másilko
94 1003625 Ing. Petr Liška
95 0003577 Ing. Hana Gattermayerová CSc.
96 0013018 Ing. Ľudovít Pozdech
97 0013383 Ing. Pavel Maršík
98 1201998 Ing. Gabriela Handlová
99 1302329 Ing. Jiří Kuňák
100 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
101 1007080 Monika Červinková
102 1104301 Ing. Jakub Flodr
103 0007648 Ing. Jaroslav Langer Ph.D.
104 1103648 Ing. Martin Staněk
105 0200390 Ing. Václav Nový
106 1200692 Ing. František Zajíček
107 0400613 Ing. Jindřich Brunclík
108 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
109 0008644 Ing. František Horner
110 0010933 Ing. Ivana Fialová
111 0701229 Ing. Martin Vašina
112 1005772 Petr Bauer
113 1005664 Ing. Jiří Protivínský Ph.D.
114 1006408 Ing. Jiří Ilčík Ph.D.
115 0013470 Ing. Jiří Bacony
116 1101197 Ing. František Šindýlek
117 0602414 Libor Klubal DiS.
118 0013010 Ing. Tomáš Parkan
119 1200070 Ing. Martin Janeček
120 1006288 Ing. Tomáš Chovanec
121 0009648 Ing. Petr Žalský Ph.D.
122 1201335 Ing. Radek Janka
123 0701245 Ing. Miroslav Šváb
124 1006115 Ing. Zdeněk Vejpustek Ph.D.
125 0602554 Ing. Tomáš Verner
126 0602058 Ing. Jaroslav Kosinka
127 1004281 Ing. Karel Šurý
128 0013889 Ing. Jaromír Hadrava
129 1003830 doc. Ing. Jaroslav Navrátil CSc.
130 1004114 Ing. Vít Navrátil
131 0402207 Ing. Petr Ptáček
132 0012464 Ing. Petr Korejčík
133 1104090 Ing. Daniel Jezerský
134 1005720 Ing. Ivo Pospíchal
135 0102499 Bc. Tomáš Plachý
136 1004755 Ing. Lukáš Loudil
137 0100454 Ing. Jan Perek
138 1101552 Ing. Jiří Tichý
139 0202347 Ing. Lucie Vídenská Ph.D.
140 1302180 Ing. Josef Fritschka
141 1301312 Ing. Petr Neradil
142 0008081 Ing. Martin Čvančara
143 1104231 Ing. David Litvan
144 1102842 Ing. Ivo Swaczyna
145 1103544 Ing. Lukáš Kosub
146 0003452 Ing. Jindřich Vrzáň
147 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
148 0010760 Ing. Petr Bílek
149 0004326 Ing. Josef Spour
150 0006856 Ing. Petr Červenka
151 0500347 Ing. Jiří Vaněk
152 0014423 Ing. Tibor Jéger
153 1006240 Ing. František Pokorný
154 0000009 Ing. Pavel Čížek
155 1006746 Jiří Hammerle
156 1103910 Ing. Jiří Mašek
157 1006324 Ing. Jiří Vranečka
158 1006532 Ing. Martin Dostál
159 0102494 Ing. Tomáš Čihák
160 0701265 Jiří Mojžíš
161 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
162 0014385 Ing. Miroslav Filip
163 1006215 Ing. Libor Helán
164 1100261 Ing. Ivo Helbich
165 1006475 Ing. Libor Kožik
166 1006859 Ing. Radek Novotný
167 1104352 Ing. David Niklasch
168 0000911 Ing. Libor Vlachovský
169 1103477 Ing. Martin Kaleta
170 1006895 Ing. Markéta Grufíková
171 0013373 Ing. Jan Bartaloš
172 0701178 Ing. Přemysl Socha
173 0011843 Ing. Michal Drahorád Ph.D.
174 0013398 Ing. Radek Vašátko
175 0013516 Ing. Radek Hájek
176 1104300 Ing. Robert Malchárek
177 1101015 Max Stříbný
178 1202132 Ing. Marek Coufal Ph.D.
179 0010490 Ing. Petr Hladík
180 1006897 Bc. Josef Bayer
181 0011556 Ing. Richard Laššák
182 0008264 Ing. Jan Čapek
183 1001247 Ing. Miroslav Bém
184 1102682 Ing. Mir Shirzad Ph.D
185 1000392 Ing. Miloš Černý
186 1201746 Ing. Martin Černý
187 1006761 Ing. Libor Kotík
188 0014430 Pavel Svačina
189 0102637 Ing. Tomáš Vrbka
190 0011701 Ing. Alena Bližňáková
191 0201590 Ing. Marcela Domanická
192 0602720 Ing. Jan Hejcman
193 1004229 Ing. Milan Štukavec MSc., Ph.D. MBA