Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

BIM – praktické použití pro projektanty a přípraváře - seminář

BIM – praktické použití pro projektanty a přípraváře - seminář

Přednášející: Martin Malý, MSc, DBA, MRICS, Ing.Arch.Ondřej Tomšů

Anotace: Seminář praktického využití BIM pro projektanty a rozpočtáře s cílem seznámit odbornou veřejnost – začátečníky v použití BIM – s „best practice“ z běžného života projektanta a přípraváře pro orientaci v BIM modelech, koordinaci staveb s měřením a výkaznictvím. Součástí semináře jsou reálné příklady použití BIM metodiky při projekci a každý účastník si osobně vyzkouší příslušné postupy v programu Revit.

Program: 

  • Zahájení 9:00
 • Seznámení s BIM terminologií a metodikou práce
 • Legislativa BIM v ČR a ve světě
 • Princip práce v BIM pro projektanty a programové vybavení
 • Praktická výuka uchazečů – měření a koordinace v reálných BIM stavebních modelech
  • Oběd 12:30
  • Zahájení 13:30
 • Praktický příklad koordinace stavby v BIM modelech
 • Výkaznictví v BIM – metodiky a používané číselníky
 • Příprava BIM modelu pro přípraváře stavby – nejčastější chyby v praxi
 • Diskuse a dotazy, samostatná práce na PC

Ukončení v 17:00

Místo konání: posluchárna 1.p. budova ČKAIT Praha2, Sokolská 15

Datum konání: 2.11.2021

Čas konání: 9.00 - 17.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Osoby v sále musí sedět minimálně 2 metry od sebe.

Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
17
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0602676 Ing. Jan Berger
2 0012719 Ing. Roman Květoň
3 0013660 Ing. Stanislav Rýznar
4 0014065 Ing. Marek Tomeček
5 1006038 Ing. Ondřej Tomšů
6 1004229 Ing. Milan Štukavec MSc., Ph.D., MBA
7 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
8 0011199 Ing. Dalibor Doubek
9 0010321 Ing. Michal Lenoch
10 0012714 Ing. Petr Dlouhý
11 0013429 Ing. Markéta Šedivá
12 1104009 Ing. Roman Harviš
13 0701615 Ing. Tomáš Navrátil
14 3000297 Ing. Marek Guspan
15 1104069 Ing. Lenka Kubinová
16 0009176 Ing. David Keller
17 0003793 Ing. Pavel Dražďák