Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

BIM projektování pro začátečníky v REVIT - 2 denní seminář 23 a 25.5.

BIM projektování pro začátečníky v REVIT - 2 denní seminář 23 a 25.5.

Přednášející:

Martin Malý, MSc, DBA, MRICS, Ing. Arch. Ondřej Tomšů

Anotace: 2denní kurz pro zvládnutí základních i širších funkcí v programu Revit Autodesk pro BIM stavební projekci.

Program:

  1. Den (2x4h blok, přestávka na oběd, placené jídlo)
  2. Den (2x4h blok, přestávka na oběd, placené jídlo)

Místo konání: posluchárna 1.p. budova ČKAIT Praha 2, Sokolská 15

Datum konání: 23 a 25.5. 2022

Čas konání: 9.00 - 17.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 2 kreditními body.

Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
-
Celková kapacita
30
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 6
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0010933 Ing. Ivana Fialová
2 0012230 Ing. Jakub Římal
3 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
4 0014298 Ing. et Ing. arch. Zuzana Čabalová
5 0014624 Pavel Zuska
6 0102554 Ing. Michal Haman
7 0013821 Ing. Michal Vozábal
8 0010962 Ing. Josef Maxa
9 0014593 Bc. Peter Idelbek
10 0014592 Ing. Tomáš Hanikýř
11 1202351 Ing. Ondřej Kuchtík
12 0014521 Ing. arch. Jiří Kočí
13 1005441 Ing. Jiřina Dvořáková
14 0009551 Ing. Vítězslav Novák
15 0401567 Ing. Alena Benešová
16 0013390 Ing. Ondřej Machek
17 0013661 Ing. Karel Motl
18 0013650 Ing. Roman Chýle
19 0602848 Ing. Iva Kárníková
20 0013539 Ing. Jiří Chodora
21 0011568 Ing. Jiří Satke
22 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
23 0014606 Ing. Radek Kratochvíl Ph.D.
24 0009820 Ing. Petr Kuba