Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

BIM - úvodní kurz - webinář

BIM - úvodní kurz - webinář

ANOTACE: Přednáška je úvodem do série přednášek. Cílem těchto přednášek je příprava AO na nové požadavky související s digitalizací prostředí a změnami, které se promítnou do podmínek výkonu činnosti AO s důrazem na profese vyžadující autorizaci, poučení a motivovaní k rozvoji vlastních znalostí, prohloubení stávajících znalostí a seznámení se s praxí na všech úrovních.


Hlavní odborné téma – program akce:

 • Předpoklady úspěšného využití BIM modelu pro navrhování, realizaci a provoz (požadavky, BIM protokol, CDE, BEP, datový standard);
 • Kontrola BIM modelu;
 • BIM model v realizaci;
 • BIM model a FM;
 • Příležitosti a rizika využívání BIM modelu;
 • Nástroje pro BIM;
 • Datový standard a jeho užití;
 • Příklady;
 • Zakončení připomenutím dalších, navazujících a prohlubujících kurzů.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Tým přednášejících z czBIM

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, email: lzabelkova@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
14. 10. 2020, od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

SEMINÁŘ:
Webinář je současně i seminářem. Přihlášení na SEMINÁŘ


Seminář/webinář je akreditován v projetku Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb⁄s
 • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 13. 10. 2020 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1004696 Ing. Tomáš Knobloch
2 0602009 Ing. Tomáš Feygl
3 1104100 Ing. Jiří Němec
4 1104018 Ing. Robin Humelič
5 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
6 0012261 Ing.arch. Jan Řeřicha
7 1004744 Ing. Roman Brůžička
8 1103927 Ing. David Klimša
9 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
10 1104118 Ing. arch. Lukáš Richter
11 0010923 Ing. Martin Karpinský
12 0005910 Martin Flanderka
13 0102449 Ing. Alena Pinkerová
14 0701086 Ing. Radim Loukota
15 0008706 Ing. Markéta Hamplová
16 1103417 Ing. Jana Opělová
17 1103418 Ing. Jan Lukáš
18 1202238 Ing. Marian Kiss
19 1302467 Ing. Michal Křížek
20 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
21 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
22 0009312 Ing. Milan Landsman
23 0007708 Václav Klaboch
24 1302295 Stanislav Jurášek
25 1005746 Ing. Martin Blecha
26 1007005 Ing. Vojtěch Bednář
27 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
28 0501177 Martin Cimburek
29 1006210 Ing. Radoslav Ulrich
30 0000260 Ing. Jiří Štěchovský
31 0013068 Ing. Martin Schneider
32 0102484 Roman Pivoňka
33 0402293 Ing. Miroslav Kovařík
34 0600836 Ing. Jiří Kahánek
35 0004651 Ing. Pavel Janků
36 0014313 Ing. arch. Nikolay Brankov
37 0011251 Ing. Ivana Laštovková
38 0100799 Ing. Jiří Bešta
39 0010767 Ing. Marián Múdry
40 0301387 Ing. Martin Haueisen
41 0013219 Ing. Mária Vaňková
42 1004882 Milan Nejez
43 0012834 Mgr. Petr Olišar
44 0012454 Ing. Tomáš Věchtík
45 0500347 Ing. Jiří Vaněk
46 1002617 Ing. Ladislav Klobása
47 1005590 Ing. Ondřej Mlčoch
48 0013286 Michal Kubička
49 1103337 Ing. Pavel Šípek
50 0008399 Ing. Petr Štěpánek
51 3000292 Ing. Juraj Štrbák
52 0701499 Ing. Jana Vogelová
53 0300875 Ing. Luboš Kadaně
54 0002669 Ing. František Šafránek
55 0402413 Ing. Jiří Opalecký
56 1103097 Ing. Petr Ščotka
57 0102099 Pavel Dvořák
58 3000277 Ing. Pavol Gálik
59 1400517 Ing. Petr Geist
60 0501427 Ing. Miroslav Kubín
61 0401049 Ing. Renáta Formánková
62 1005220 Ing. Ján Bušovský Dr.
63 0701569 Ing. Pavel Hrobař
64 0012215 Ing. Jan Jiruška
65 1103006 Ing. Martin Fusek
66 1104198 Ing. Jan Petrů Ph.D.
67 0201765 Ing. Jaroslav Šípek
68 0007656 Martin Havel
69 1003640 Ing. Iva Mejzlíková
70 1103910 Ing. Jiří Mašek
71 1201567 Ing. Tomáš Kouřil
72 0700884 Ing. Aleš Hřib
73 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
74 1004291 Ing. Miriam Panicová
75 1201214 Ing. Jiří Kožušníček
76 1004499 Ing. Petr Brosch
77 0301546 Ing. Andrea Sládečková
78 1100286 Dagmar Lančová
79 1006320 Bc. Jakub Malík
80 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
81 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
82 1004864 Ing. Milan Cifr
83 0602657 Ing. Radim Knížák
84 0009651 Ing. Luboš Soukup
85 1104081 Ing. Petr Magnusek
86 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
87 1004280 Ing. Adam Kurdík
88 1301978 Ondřej Přibil
89 1006574 Ing. Tomáš Holásek
90 1006573 Ing. Jakub Holásek
91 0301283 Karel Melzer
92 0012405 Ing. Lukáš Grűnwald
93 0201587 Miroslav Vála
94 1200589 Ing. Bronislav Hostaša
95 0011767 Bc. Karel Trojan
96 0010029 Ing. Marta Bláhová
97 0012720 Ing. Vlastimil Straka
98 1201239 Ing. Michal Janík
99 0101564 Ing. Marcela Pávková
100 1006834 Mgr. Petr Bláha
101 0013790 Ing. Martin Kroupa
102 3000285 Ing. Peter Poláček
103 1006905 Ing. Vladimír Tesař
104 0003745 Stanislav Kolář
105 1104263 Ing. Martin Venclík
106 1005477 Ing. Radek Benc
107 0101364 Ing. Marie Moučková
108 0500904 Ing. Pavel Setunský
109 1302297 Ing. Petr Paštěka
110 1006322 Mgr. Pavel Holešinský
111 0300140 Ing. Josef Kameník
112 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
113 0200349 Ing. Jana Cihlářová
114 1006726 Ing. Věra Krupanská
115 0010640 Ing. Jaroslav Holas
116 0602166 Ing. Oldřich Kalvoda
117 0102610 Ing. arch. Ladislav Zeman
118 0602658 Ing. Petr Košťál
119 1006089 Ing. Josef Bíško
120 1005312 Ing. Rostislav Fitz
121 1302326 Ing. Radek Olšák
122 1003495 Ing. Pavel Šrámek
123 0201722 Ing. Jan Setikovský
124 0012406 Ing. Tomáš Louženský
125 0401226 Jiřina Vedralová
126 0602646 Karel Nývlt
127 1201443 Ing. Josef Popelka
128 0008578 Ing. Jiří Mantlík
129 1202270 Ing. Tomáš Pumprla
130 0701229 Ing. Martin Vašina
131 0011033 Ing. Aleš Kopřiva
132 1201826 Ing. Jiří Sotolář
133 1202318 Adam Jungmann
134 1005609 Petr Handlíř
135 0701565 Ing. František Doubravský
136 0000815 Ing. Aleš Prause
137 0000863 Ing. Josef Prošek
138 0301038 Ing. Jiří Stehlík
139 1301756 Ing. Tomáš Hubík
140 1003286 Ing. Bořek Čerbák
141 0009867 Blanka Krupičková
142 0401142 Milan Strauss
143 1006870 Ing. Miloslav Novotný
144 1202323 Tomáš Voldán
145 1101926 Ing. Petr Březina
146 0002625 Ing. Klement Neugebauer
147 1003656 Ing. Jindřich Čuda
148 1202292 Bc. Martin Kolařík
149 1201554 Ing. Martin Množil
150 1202264 Ing. Petr Smítal
151 0201980 Ing. Michal Krošlák
152 0007370 Ing. Vít Ševčík
153 0004412 Ing. Jan Turek
154 1005333 Ing. Oldřich Kabelka
155 0013322 Ing. Vladimíra Zdvořilá
156 0501333 Ing. arch. Lenka Bartošová
157 1005864 Ing. Martin Srba Ph.D.
158 1000558 Ing. Vladimír Valenta
159 0701536 Ing. Daniela Klikarová
160 0012295 Ing. Přemysl Vodička
161 0013745 Hana Kuropatová
162 0301379 Bc. Michal Pašava
163 0013390 Ing. Ondřej Machek
164 0701615 Ing. Tomáš Navrátil
165 1300930 Ing. Petr Skřivánek
166 0701616 Ing. Ondřej Kvaček
167 1001466 Ing. Šárka Prachařová
168 1005587 Igor Potocký
169 0601393 Zbyněk Černý
170 0014259 Ing. Aleš Mňuk
171 0701336 Ing. Miroslav Kubeš
172 0012026 Ing. David Čech
173 0012532 Ing. Radek Hrma
174 1103405 Ing. Petr Chroboček
175 0010933 Ing. Ivana Fialová
176 1200917 Ing. Jana Wolfgruberová
177 1006252 Ing. Josef Vávra
178 0013555 Ing. David Dvořáček
179 0301453 Jakub Tulis
180 1201879 Ing. Lenka Kocourková
181 0300132 Ing. Vladimír Toman
182 1006385 Ing. Ivana Bartošová
183 0014350 Ing. Radovan Vrba
184 0009281 Ing. Radek Zdvořilý
185 1003855 Ing. Aleš Menc
186 1301530 Ing. Dalibor Bábíček
187 0013557 Ing. František Havránek
188 1100527 Ing. Ladislav Lorenc
189 0101867 Miroslav Borovanský
190 1100781 Ing. Jan Krőmer
191 0012560 Ing. Jan Anděra
192 1006459 Ing. Marek Horák Ph.D.
193 1302205 Ing. Jan Kůrka Ph.D.
194 0013610 Ing. Vladimír Starý
195 1005530 Ing. Tomáš Petr
196 0006950 Ing. Miloš Novák
197 0007455 Ing. Martin Vinš
198 1004424 Ing. Milan Pokorný
199 0500893 Aleš Pinc
200 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
201 0501252 Ing. Filip Kučera
202 0010744 Ing. Petra Soukupová Ph.D.
203 1201593 Ing. Ivo Vzatek
204 0014388 Ing. Ondřej Mareš
205 0012203 Ing.Mgr. Jan Valenta Ph.D.
206 0010910 Ing. Dita Hejzlarová
207 0007041 Ing. Jiří Procházka
208 1301425 Ing. Radek Bartošík
209 0501368 Ing. Věra Vanerová
210 0014363 Ing. Lucie Hecová
211 1201231 Ing. Luděk Ježek
212 0601433 Ing. Pavel Vlasák
213 1101748 Josef Zahel
214 1006095 Ing. Milan Mitrič
215 1103790 Ing. Petr Hrubý
216 0010321 Ing. Michal Lenoch
217 1302330 Petr Chovanec
218 1004645 Ing. Marcel Skřivanek
219 0012828 Libor Kapoun
220 1102838 Ing. Petr Skalík
221 1301566 Ing. Pavel Srba
222 1006333 Bc. Miloš Vlček
223 0701509 Ing. Aleš Šmejda Ph.D.
224 0005474 Ing. Štěpánka Malypetrová
225 1202303 Ing. Martin Hryzbil
226 1006634 Vlastimil Ondrišík
227 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
228 1102984 Ing. Jitka Gregořicová
229 1004945 Ing. Vladan Henek MBA
230 1201778 Ing. Radim Dostál
231 1102696 Ing. Drahomíra Rašková
232 0102437 Ing. Tomáš Jedlička
233 0009285 Jan Viewegh
234 0009405 Ing. Petr Broukal
235 0011075 Ing. Martin Liška
236 1006532 Ing. Martin Dostál
237 0010806 Ing. Michal Dědourek
238 0300801 Ing. Pavel Korima
239 0014118 Ing. Václav Jezbera
240 0002069 Zdeňka Fialová
241 0400105 Ing. Jiří Vaněček
242 0500966 Ing. Libor Kubát
243 1004778 Jan Ros
244 1400187 Ing. František Komínek
245 0013166 Roman Ďuriš
246 0100385 Václav Mráz
247 1302374 Bc. Oto Bachůrek
248 0501370 Ing. Michal Drobník
249 1004829 Ing. Vladimír Buček
250 0300925 Ing. Luděk Kadlec
251 0006856 Ing. Petr Červenka
252 0701581 Lenka Straková
253 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
254 1006953 Ing. Martin Vojta
255 0008001 Ing. Romana Hubková
256 0011448 Ing. Aleš Lubas Ph.D.
257 1103945 Ing. Petr Chytil
258 1005487 Ing. Michal Kosňovský
259 0013298 Ing. Petr Kasl
260 1006621 Ing. Miroslav Patočka
261 0701594 Ing. Martin Paulus
262 0200158 Ing. Milan Šnajdr
263 0010412 Ing. Miroslav Zeman Ph.D.
264 0012682 Ing. Ondřej Pytl
265 1006672 Ing. Radim Holub
266 0301480 Ing. Ondřej Beránek
267 1100742 Ing. Josef Waclawek
268 0014041 Ing. Jan Kott
269 1104069 Ing. Lenka Kubinová
270 0001352 Ing. Jiří Bulis
271 0014044 Ing. Jan Vecko
272 0012520 Ing. Markéta Hortigová
273 0007092 Ing. Pravoslav Liška
274 0013761 Ing. Petr Fojt
275 0012057 Ing. Jaroslav Tlapa
276 1103630 Ing. Jana Turečková
277 0011199 Ing. Dalibor Doubek