Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

BIM - úvodní kurz - webinář

BIM - úvodní kurz - webinář

ANOTACE: Přednáška je úvodem do série přednášek. Cílem těchto přednášek je příprava AO na nové požadavky související s digitalizací prostředí a změnami, které se promítnou do podmínek výkonu činnosti AO s důrazem na profese vyžadující autorizaci, poučení a motivovaní k rozvoji vlastních znalostí, prohloubení stávajících znalostí a seznámení se s praxí na všech úrovních.


Hlavní odborné téma – program akce:

 • Předpoklady úspěšného využití BIM modelu pro navrhování, realizaci a provoz (požadavky, BIM protokol, CDE, BEP, datový standard);
 • Kontrola BIM modelu;
 • BIM model v realizaci;
 • BIM model a FM;
 • Příležitosti a rizika využívání BIM modelu;
 • Nástroje pro BIM;
 • Datový standard a jeho užití;
 • Příklady;
 • Zakončení připomenutím dalších, navazujících a prohlubujících kurzů.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Tým přednášejících z czBIM

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, email: lzabelkova@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
14. 10. 2020, od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

SEMINÁŘ:
Webinář je současně i seminářem. Přihlášení na SEMINÁŘ


Seminář/webinář je akreditován v projetku Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb⁄s
 • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 13. 10. 2020 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1004696 Ing. Tomáš Knobloch
2 0602009 Ing. Tomáš Feygl
3 1104100 Ing. Jiří Němec
4 1104018 Ing. Robin Humelič
5 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
6 0012261 Ing.arch. Jan Řeřicha
7 1004744 Ing. Roman Brůžička
8 1103927 Ing. David Klimša
9 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
10 1104118 Ing. arch. Lukáš Richter
11 0010923 Ing. Martin Karpinský
12 0005910 Martin Flanderka
13 0102449 Ing. Alena Pinkerová