Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Brněnské stavební předpisy – nařízení statutárního města Brna

Brněnské stavební předpisy – nařízení statutárního města Brna

Kancelář architekta města Brna ve spolupráci s Odborem investičním Magistrátu města Brna připravila dokument Brněnské stavební předpisy (BSP), který byl 29. 5. 2024 vydán jako nařízení statutárního města Brna (nařízení č. 14/2024, o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě Brně). BSP jsou částečnou náhradou prováděcích předpisů stavebního zákona a nabývají účinnosti 1. července 2024 (shodně s novelou nového stavebního zákona).

Finální verze BSP je vyvěšena na webu města Brna a ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, zároveň je zveřejněno i odůvodnění BSP.

https://kambrno.cz/predpisy/