Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Městské inženýrství (MI)

Zápis ze zasedání Profesního aktivu „Městské inženýrství“ ČKAIT konaného dne 21 .03.2019

Přítomni: dle prezenční listiny (11 členů)
Zahájení (F. Kuda)
Přivítání přítomných
Schválen
Zápis byl schválen bez připomínek.
 
Program zasedání:
1.Tvorba a aktualizace pomůcek pro obor MI v roce 2019
2. Informace z jednání RPRP ČKAIT, které proběhlo 9.-10.10.

Zápis ze zasedání Profesního aktivu „Městské inženýrství“ ČKAIT 18.10.2018

Zápis ze zasedání Profesního aktivu „Městské inženýrství“ ČKAIT
který se konal dne  18.10.2018 od 13,30 hodin v zasedací místnosti ČKAIT II. patro, Sokolská 15, Praha 2 s tímto programem:
 
Tvorba a aktualizace pomůcek pro obor MI v roce 2018
Informace z jednání RPRP ČKAIT, které proběhlo 9.-10.10. v Ostravě
Upřesnění plánu činnosti profesního aktivu MI v II.