Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápisy s vedoucími aktivů

Zápis ze schůzky s vedoucími aktivů ČKAIT konané dne 18. 11. 2015 v KK ČKAIT Praha

Účastníci: Ing. Křeček, Ing. Mráz, Ing. Motyčka, Ing. Horák, Ing. Bukovský, Ing. Pater, Ing. Janoušková, doc. Pokorný, Ing. Hnízdil, Jendruščák, Ing. Štěpán - PS, Ing. Čmelík – TZS a TPS vz. Ing. Dospivy, Ing. Švancara – VH a L, Ing. Kuda – MI, Ing. Drahorád – S, M a Z, Ing. Chuděj – PBS,Prof. Kabele – EN a EA, Ing. Řičica – G, Ing. Vaverka – AI.

Omluveni: Ing. Mandík - DS, Ing. Dospiva – TZS a TPS, Prof. Kabele – EN/EA

Zápis ze schůzky s vedoucími aktivů ČKAIT konané dne 21. 1. 2015

Účastníci - aktiv: Ing. Křeček, Ing. Pater, Ing. Janoušková, doc. Pokorný, Ing. Hnízdil, p. Jendruščák, Ing. Špačková - PS (vz. Ing. Štěpána), Ing. Dospiva - TZS, Ing. Frýba - TPS (vz. Ing. Čmelíka), Ing. Mandík - DS, Ing. Švancara – VH, Ing. Kuda – MI, Ing. Drahorád – S, M a Z, Ing. Chuděj – PBS, Ing. Šafránek – EA, Ing. Řičica – G, Ing. Vaverka – AI.

Průběh schůzky: