Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

CD ROM DOPRAVNÍ STAVBY XI.

CD ROM DOPRAVNÍ STAVBY XI.

V kanceláři ČKAIT Olomouc je pro členy ČKAIT s autorizací v oborech dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, městské inženýrství a geotechnika připraven CD ROM Dopravní stavby XI, který si mohou bezplatně převzít v oblastní kanceláři ČKAIT Olomouc proti podpisu licenční smlouvy v úředních hodinách, tj. v pondělí a ve středu 8-11.30 a 12.30-16 h. Zde najdete licenční smlouvu a podmínky.

25. 04. 2012