Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Cena ČKAIT 2010

Cena ČKAIT 2010

Uzávěrka přihlášek do 7. ročníku soutěže Cena ČKAIT je 31. 10. 2010. Přihlášky se odevdávají na oblastní kanceláře.

05. 10. 2010