Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Cena Inženýrské komory

Hlasování o cenu ČKAIT za rok 2018 je ukončeno.