Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Cena Inženýrské komory

Vyberte stavbu, pro kterou chcete hlasovat zaškrtnutím políčka "Dát hlas". Dále vyplňte kontrolní kód pod seznamem staveb a klikněte na tlačítko "Odeslat hlas".

Spadiště s tangenciálním nátokem a spirálovým obtokem

Spadiště s tangenciálním nátokem a spirálovým obtokem
KO-KA s.r.o. - Ing. Michal Sedláček, Ph.D., čl. č. 0008812
Spadiště s tangenciálním nátokem a spirálovým obtokem představuje unikátní stavební dílo na pražské stokové síti. Toto spadiště se ostatním podrobným stavbám vymyká použitím spirálového obtoku splaškových vod.

Rekonstrukce historického mostu v lokalitě Portz Insel

Rekonstrukce historického mostu v lokalitě Portz Insel
FIRAST s.r.o. - Ing. Denisa Boháčová, čl. č. 0014349
Jedná se o rekonstrukci cihelného klenutého mostu z roku 1636 v lokalitě Portz Insel u Mikulova. Konstrukci stometrového mostu tvoří 16 pilířů s jehlancovými břity a 15 kleneb. Most má významnou historickou hodnotu, tvořil jedinou přístupovou cestu přes rybník na Tichý ostrov. Je často přezdíván jako "most skrytý železnou oponou". Až do loňského roku byl zasypán hlínou a nevěděli o něm často ani místní. Součástí inženýrského návrhu je také obnova a výstavba dalších objektů v navazující komponované krajině- polních cest, cyklostezek, naučných stezek a malého mostku.

Bytový dům Kreuzmannova

Bytový dům Kreuzmannova
A.D.S. Rokycany s.r.o. - Ing. Oldřich Dienstbier, čl. č. 0201838
Hmotová podoba stávajícího objektu byla zachována, hlavní objekt je čtyřpodlažní s plochou střechou, spojovací krček byl ponechán třípodlažní podlažní s plochou střechou. Návrh fasády vyšel z vnitřního dispozičního členění a vytváří systém pravidelných okenních otvorů s nepravidelně vloženými arkýři, které architektonicky dotvářejí moderní vzhled fasády. Objekt je navržen bez dělících pohledových říms. Na základě provedených průzkumů nešlo zachovat obvodové nosné zdivo hlavní stavby, a tak byly z tohoto důvodu nosné konstrukce hlavní stavby provedeny zděné z cihelných bloků Porotherm s využitím stávající nosné konstrukce železobetonového podzemního podlaží. Celkovou tuhost objektu zajišťuje probíhající ztužující věnec v úrovni jednotlivých stropních konstrukcí.

Systém zakládání RD

Systém zakládání RD
Rodinné stavby Ryč s.r.o. - Ing. David Ryč, čl. č. 0402208
Optimalizace realizace RD pro zaručenou funkčnost přesahující životnost horní stavby.

Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi

Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi
SMP CZ, a.s - Ing. Vladimír Sommer, čl. č. 0701326
V rámci stavební akce Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi společného objednatele Ředitelství vodních cest ČR a SÚS Pardubického kraje zhotovitel vybudoval novou trvalou silniční trasu přes Labe. Stavba probíhala od ledna 2019 do července roku 2020. Dosavadní provizorní most Bailey Bridge, postavený zde po 2. světové válce ze zásob UNRRA, nahradila novostavba z projektu kanceláře VPÚ DECO PRAHA. Nová ocelová mostovka nové trasy byla do své pozice vysunuta.

Objekt tribuny v areálu atletického stadionu na Sokolském ostrově

Objekt tribuny v areálu atletického stadionu na Sokolském ostrově
Auböck s.r.o. - Ing. Josef Krégl, čl. č. 0101416
Záměr celkové rekonstrukce objektu tribuny je atypický zejména tím, že část objektu krajních věží je památkově chráněna a bylo potřeba zajistit celkové koncepční pojetí a soulad mezi novými prvky právě s ohledem na významné hodnoty památkové péče. Celkový stav objektu byl již ve špatném stavu jak z hlediska technického, tak i estetického. Cílem plánovaných stavebních úprav bylo opravit stavbu z hlediska nového zastřešení, využití a obnovení kapacit venkovní tribuny při zajištění statických sanací jednotlivých konstrukcí a zejména pak využít prostor pod tribunou na vytvoření zázemí pro sportovce.

Stavební úpravy a přístavba tělocvičny ZŠ Dolní Bukovsko

Stavební úpravy a přístavba tělocvičny ZŠ Dolní Bukovsko
NEMA DŘEVOSTAVBY s.r.o. - Ing. David Javorský, čl. č. 0101878
Jedná se o novostavbu tělocvičny k základní škole, která byla postavena na místě původní, již nevyhovujicí tělocvičny umístěné ve dvoře školy. Pro konstrukci byl použit těžký dřevěný skelet z BSH nosníků, který byl obložený dřevostavebními panely Nema. Z vnější strany panelu je aplikována silikonová omítka, z vnitřní lakovaná borová překližka. Samotný skelet je prostorově ztužený podélnými pohledovými dřevěnými ztužidly a dále pak samotnými stěnovými panely. Zajímavostí je např. spojování sloupů a příčných vazníků vruty o délce 1200mm.

OS Neumannova

OS Neumannova
PSK Group, spol. s r.o. - Ing. Ondřej Machač, čl. č. 1006423
Jedná se o obytný soubor nacházející se při ulici Neumannova v Brně Pisárkách. Obytný soubor se skládá ze 4 viladomů, ve kterých se nachází celkem 47 bytů o velikostech 1+kk až 4+kk. Celkem je pro navržený objekt bytového domu zajištěno 63 parkovacích stání pro automobil. Součástí každého bytu je balkon, lodžie nebo terasa. Na byty umístěné v parteru navazují soukromé zahrady a terasy. V celém objektu je navrženo maximum bezúdržbových materiálů.

Polyfunkční dům na ulici Komenského, Boskovice

Polyfunkční dům na ulici Komenského, Boskovice
MORAVOSTAV Brno, a.s. - Ing. Karel Šolc, čl. č. 1004366
Jedná se o čtyřpodlažní objekt, který byl navržen v souladu s urbanistickou koncepcí města. V 1.NP se nachází komerční, zejména prodejní plochy a prostory pro služby (kavárna). Ve 2.NP byly koncipovány komerční prostory s využitím pro administrativu, popř. ordinace s možnou alternativou úpravy na ateliery/byty, jež umožňuje variabilní dispozice. Ve 3.NP se nachází 2 bytové jednotky + 1 atelier a ve 4.NP prostorný byt s terasami.

Stavební úpravy, přístavba a nástavba v areálu firmy TESCAN

Stavební úpravy, přístavba a nástavba v areálu firmy TESCAN
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost - Ing. Karel Šolc, čl. č. 1004366
Rozšíření areálu společnosti TESCAN o výrobně-administrativní objekt (část C) vč. infrastruktury.

Soběstačný dům Chimney

Soběstačný dům Chimney
Vize Atelier, s.r.o. - Ing. Rostislav Kubíček, čl. č. 1005656
Základní ideou bylo využití maximálního potenciálu daného místa stavby jak z prostorového hlediska tak z energetického. Dům maximálně soběstačný z ekologických materiálů a v neposlední řadě za dostupné finance.

Rezidence Park Masarykova

Rezidence Park Masarykova
SYNER GROUP, a.s. - Radek Kotrč, čl. č. 0501059
Přeměna dlouholetého brownfieldu v obytnou zónu se 6 bytovými domy, podzemními garážemi, věřejným parkem a obnoveným korytem Jizerského potoka.

Národní sportovní centrum Prostějov

Národní sportovní centrum Prostějov
atelier-r, s.r.o. - Ing. Miroslav Pospíšil, čl. č. 1200275
Víceúčelová sportovní hala pro mládež se společenskou vstupní halou v přízemí a s tribunou a administrativním zázemím sportovního klubu v patře. Součástí návrhu bylo řešení okolních komunikací a veřejného předprostoru haly.

Třídící a výrobní linka topných směsí

Třídící a výrobní linka topných směsí
RPS Ostrava a.s. - Ing. Zdeněk Hrůza, čl. č. 1103652
Linka slouží k centralizaci výroby uhelných energetických směsí, nahradí méně dokonalou produkci, která byla doposud dělána extenzivním způsobem. Linka optimálně vyrábí a homogenizuje výsledný produkt ve vyšší kvalitě dle požadavků zákazníka.