Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Cena jako nástroj ve stavební profesi - seminář - ZRUŠEN

Cena jako nástroj ve stavební profesi - seminář - ZRUŠEN

Přednášející: Mgr. Magdalena Čevelová, MBA

Anotace: Jak nacenit projekt, konzultaci nebo svoji práci obecně? Co všechno má na výslednou cenu vliv? Proč se soukromým investorům zdají ceny za projekty vysoké? Je pravda, že někteří kolegové z oboru „kazí ceny“? Lze vnímání oboru nějak ovlivnit? Jak s cenou souvisí autenticita a budování dobrého jména? A jak cenu jako nástroj účinně použít? Na tyto a další otázky se pokusíme v rámci kurzu odpovědět.

Program: 

  1. Cena jako marketingový nástroj
  2. Dva faktory, které určují správnou cenu
  3. Hodnota, kterou vnímá zákazník
  4. Vnitřní nastavení, jak si říct o peníze
  5. Veřejný ceník na webu – pro a proti
  6. Jak a kdy zdražovat, kdy je prostor pro slevu
  7. Prostor pro dotazy účastníků

Místo konání: přednášková místnost 1.p.budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 16.9.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Odborný garant: Ing. Ladislav Bukovský 
 

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem.

 Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 16092021 , do poznámky: pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Registrace nečlenů je možná od: 13.9.2021

 

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
68