Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyhodnocení 11. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské komory 2014

Vyhodnocení 11. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské komory 2014

Na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo dne 21. 3. 2015 v Národním domě v Praze - na Smíchově, byly předány Ceny Inženýrské komory v 11. ročníku soutěže. Hodnotitelská porota pracovala ve složení: 

  • Ing. Pavel Pejchal, CSc. - předseda
  • Prof. Ing. Josef Aldorf, Dr.Sc.
  • Ing. Svatava Henková, CSc.
  • Prof. Ing. Vladimír Křístek, Dr.Sc.
  • Ing. Jindřich Pater
  • Ing. Pavel Štěpán
  • Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
 
Cena ČKAIT 
Cena Inženýrské komory

 

Hodnotitelská porota posoudila všechny došlé přihlášky, navrhla představenstvu ČKAIT a představenstvo ČKAIT schválilo udělit Ceny Inženýrské komory 2014 takto:

 
 
Trojský most v Praze
Kolektiv autorů Ing. Ladislav Šašek, CSc., Ing. Jiří Petrák, FEng., doc. Ing. arch. Roman Koucký,
Ing. akad. arch. Libor Kábrt, Ing. Petr Nehasil, Ing. Vladimír Janata, CSc., Ing. Dalibor Gregor, Ph.D. 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Praha 1

 

 

Obnova retenční nádrže Jordán - 1. etapa spodní výpust
Ing. Daniel Vaclík, VH-TRES s.r.o., České Budějovice

 

 

Werkarena Třinec– ocelová konstrukce zastřešení
Ing. Vladimír Janata, CSc., Ing. Jindřich Beran, EXCON a.s., Praha 3

 

 

Komplexní projekt stavby pro základní vědecký výzkum CEITEC MU
doc. Ing. Karel Tuza, CSc., Ing. arch. Petr Uhlíř, Ing. Jaromír Černý, CSc.,
Ing. arch. Jiří Babánek, Ing. arch. Klára Steinhauserová,  A PLUS a.s., Brno
 
 
 
Rekonstrukce a rozšíření úpravny vody v aglomeraci Kroměříž
Ing. Petr Vedra, Ing. Pavel Adler, Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., VODING HRANICE, spol. s r.o.
 
 
 
Obnova lávky „Černý Kříž" přes Studenou Vltavu
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D., SUDOP PRAHA a.s.