Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyhodnocení 12. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské komory 2015

Vyhodnocení 12. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské komory 2015

Na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo dne 19. 3. 2016 v hotelu Pyramida v Praze, byly předány Ceny Inženýrské komory 2015 ve 12. ročníku soutěže. Hodnotitelská porota pracovala ve složení: 

  • Ing. Pavel Pejchal, CSc. - předseda
  • Prof. Ing. Josef Aldorf, Dr.Sc.
  • Ing. Svatava Henková, CSc.
  • Prof. Ing. Vladimír Křístek, Dr.Sc.
  • Ing. Jindřich Pater
  • Ing. Pavel Štěpán
  • Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
 
Cena ČKAIT 
Cena Inženýrské komory

 

Hodnotitelská porota posoudila všechny došlé přihlášky, navrhla představenstvu ČKAIT a představenstvo ČKAIT schválilo udělit Ceny Inženýrské komory 2015 takto:

 
 
Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina
Ing. Milan Šraml
VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS, s.r.o.

 

Komenského most v Jaroměři, lávka pro pěší a cyklisty
Ing. Vladimír Janata, CSc., spoluautoři Ing. arch. Mirko Baum, Ing. arch. David Baroš,
Ing. Jindřich Beran, Ing. Jiří Lahodný, Ph.D., Ing. Miloslav Lukeš, Ing. Petr Nehasil
EXCON, a. s. 

 

Vodní elektrárna Roudnice nad Labem - Vědomice
Ing. Jan Šinták, spoluautoři Ing. Jakub Helus, Ing. Vladimír Cimický, Lubomír Popov
Ing. Jan Šinták I. P. R. E.

 

Rekonstrukce Harrachovského tunelu v trati Liberec - Harrachov
Ing. Jaroslav Lacina, spoluautoři Ing. Alice Wetterová, Ing. Ladislav Barák a Ing. Libor Marek
 AMBERG Engineering Brno, a. s
 
 
 
Revitalizace kláštera Osek - Obnova provozu pivovaru
Ing. František Koňařík, spoluautoři Ing. arch. Tomáš Koňařík, Ing. Ladislav Kozerich
Ateliér IFK – Ing. František Koňařík
 
 

 Cena veřejnosti 2015 

Fakulta managementu VŠE Jindřichův Hradec
Ing. Milan Špulák
JPS J. HRADEC, s.r.o.