Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyhodnocení 13. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské komory 2016

Vyhodnocení 13. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské komory 2016

Na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo dne 25. 3. 2017 v hotelu Pyramida v Praze, byly předány Ceny Inženýrské komory ve 13. ročníku soutěže. Hodnotitelská porota pracovala ve složení: 

  • Ing. Pavel Pejchal, CSc. - předseda
  • Prof. Ing. Josef Aldorf, Dr.Sc.
  • Ing. Svatava Henková, CSc.
  • Prof. Ing. Vladimír Křístek, Dr.Sc.
  • Ing. Jindřich Pater
  • Ing. Pavel Štěpán
  • Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
 

Cena ČKAIT

Cena Inženýrské komory

 

Hodnotitelská porota posoudila všechny došlé přihlášky, navrhla představenstvu ČKAIT a představenstvo ČKAIT schválilo udělit Ceny Inženýrské komory takto:

Plzeň - CULTURE STATION

Dipl. tech. Alice Netrvalová

Alena Vochová

Ing. arch. Pavel Kocych

VPÚ DECO Plzeň, a.s.

 

 

Obnova kláštera premonstrátů Teplá

Ing. Aleš Marek

Ing. arch. Petr Okleštěk 

Ing. Ivan Hodek

AED project, a. s. 

 

 

 

Rozhledna Kelčský Javorník

Ing. Ondřej Balážik

 Ing. arch. Marta Balážiková

Ing. Tomáš Mikuláštík

COMMODUM, spol. s.r.o., B3 ATELIER