Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Centrální park Jižní Svahy Zlín, vodní biotop – exkurze na stavbu

Centrální park Jižní Svahy Zlín, vodní biotop – exkurze na stavbu

Komentovaná prohlídka stavbou vodní nádrže, která je zásobována vodou ze střech okolních bytových domů. Dominantu území tvoří ocelová vyhlídková lávka délky cca 40,00 m přes terénní průkop a dřevěné molo nad vodním biotopem. Prohlídka technologie čištění vody, moderního mobiliáře a výsadeb.

Investor stavby: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

Zhotovitel stavby: KKS, spol. s r.o., Příluky 386, 760 01 Zlín

Termín: 4. 8. 2022 15-17 hodin

Místo konání: Zlín, Jižní Svahy - sraz účastníků: Zlín, Podlesí IV u podzemních garáží před bytovým domem č.p. 4960. 

Stavbou provází: Ing. Zuzana Hegmonová, zahradní architekt města Zlína a Ing. Rostislav Bajza, vodohospodář

Program: 

Prohlídka stavby vodní nádrže, prohlídka technologie čištění vody, moderního mobiliáře a výsadeb.

Předpokládaná doba exkurze 2 hodiny se zakončením v Bowling Pizzerii na Okružní 5290 (dnešní Billa)

Akreditace CŽV ČKAIT: Seminář není akreditován v rámci Programu celoživotního vzdělávání ČKAIT

 

Maximální počet účastníků: 20

Přihlášky zde nebo zlin@ckait.cz

Termín
Celková kapacita
19
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 4
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1300205 Ing. Petr Vyoral
2 1302393 Ing. Lukáš Kohoutek
3 1301691 Ing. Dušan Novotný
4 0012420 Ing. Jiří Hoke
5 1302317 Ing. Josef Vančura
6 1000637 Ing. Leoš Pohanka
7 1400393 Marta Hronová
8 1301616 Ing. Martin Machulka
9 1201778 Ing. Radim Dostál
10 1302173 Ing. Ladislav Chlopčík
11 1302546 Ing. Lenka Greslová
12 1300184 Ing. František Chromčák
13 1302115 Pavel Fürst
14 1300814 Ing. Tomáš Formánek
15 1300697 Ing. Leopold Bednařík