Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Certifikát CŽV

Certifikát CŽV

Upozorňujeme všechny autorizované osoby, které si ještě nevyzvedly Certifikát o pojištění, nechť si ho osobně vyzvednou v OK ČKAIT UL u pí Urbanové, tel. 475220137.
13. 08. 2004