Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Certifikát odbornosti

Certifikát odbornosti

Členové oblasti Olomouc, kteří zaslali čestné prohlášení o splnění podmínek CZV, si můžou vyzvednout Certifikát odbornosti na OK ČKAIT Olomouc.

26. 05. 2010