Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Certifikát odbornosti

Certifikát odbornosti

Autorizované osoby, které splnily podmínky III. běhu CŽV a předaly oblastní kanceláři Čestné prohlášení o absolvování cyklu si mohou, pokud tak ještě neučinily, vyzvednout Certifikát odbornosti v době úředních hodin.

10. 11. 2011