Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Certifikáty Celoživotního vzdělávání

Certifikáty Celoživotního vzdělávání

,V kanceláři ČKAIT Olomouc jsou připraveny k vyzvednutí Certifikáty odbornosti pro členy,kteří odevzdaly čestné prohlášení o splnění kreditních bodů.
07. 03. 2007