Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Česká dopravní stavba 2018

Česká dopravní stavba 2018

Vážení členové Komory,
oslovuji ty z Vás, kteří se podílejí na projektech a zhotovení dopravních staveb, a rád bych Vás tímto vyzval k prezentaci v prestižní celostátní soutěži

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2018


jejíž 16. ROČNÍK byl vyhlášen na GALAVEČERU dne 14. 6. 2018 a jeho kategorie na tiskové konferenci 9. 1. 2019.

Soutěž si klade za cíl prezentovat zlepšující se kvalitu dopravní infrastruktury České republiky a profesi dopravního stavitelství. Jsem potěšen, že je ČKAIT tradičním partnerem této prestižní akce. ČKAIT má každoročně zástupce v porotě a udílí vlastní CENU pro PROJEKTANTA a CENU pro STAVBYVEDOUCÍHO, a proto máme zájem na co nejpočetnějším obeslání soutěže.
Do soutěžního ročníku 2018 mohou být přihlášeny dopravní stavby, části dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu na území ČR od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018, pokud se v této soutěži dosud neprezentovaly.

Jsem přesvědčen, že se tato soutěž opět stane přehlídkou Vašeho projektového umu; prokážete v ní svoji připravenost projektovat další dopravní díla ve vysoké kvalitě a s přiměřenou efektivitou nákladů.

Organizaci zajišťuje společnost TOP EXPO CZ, Praha 2, Jana Masaryka 28.
Přihlášku do soutěže naleznete na www.top-expo.cz/cds-2018 info: marketing@top-expo.cz.
Zvýhodněný termín pro přihlášení 4. 4. 2019, konečný termín 30. 4. 2019. Vyzvěte k přihlášení i dodavatele, se kterými spolupracujete.

Přeji Vám v tomto tradičním a ušlechtilém soutěžním klání mnoho úspěchů a těším se, že budu mít příležitost se s Vámi 18. 6. 2019 na GALAVEČERU v BETLÉMSKÉ KAPLI – AULE ČVUT v Praze pozdravit a poblahopřát vítězům.


S pozdravem

Ing. Pavel Křeček

22. 03. 2019