Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Česká dopravní stavba a technologie roku 2010

Česká dopravní stavba a technologie roku 2010

Cílem soutěže Česká dopravní stavba a technologie roku 2010 je profesionální prezentace oborů české dopravní stavitelství a inženýrské profese nejen laické i odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci. Do soutěže mohou být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné stavební objekty a technologie, které byly uvedeny do provozu za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.

Webové stránky soutěže: http://www.top-expo.cz/cds-2010/

02. 05. 2011