Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Česká dopravní stavba a technologie roku 2011

Česká dopravní stavba a technologie roku 2011

Cílem soutěže Česká dopravní stavba a technologie roku 2011 je profesionální prezentace oborů české dopravní stavitelství a inženýrské profese nejen laické i odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci. Do soutěže mohou být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné stavební objekty a technologie, které byly uvedeny do provozu na území ČR v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.

KATEGORIE SOUTĚŽE:
A) DOPRAVNÍ STAVBY
A 1) pozemní komunikace (včetně mostů a tunelů)
A 1.1 stavby nad 150 mil. Kč
A 1.2 stavby do 150 mil. Kč
A 1.3 stavby pro cyklistickou a pěší dopravu
A 2) drážní stavby (včetně mostů a tunelů)
A 3) ostatní stavby
B) DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE
B 1) systémy řízení a organizace dopravy
B 2) systémy dopravní telematiky
C) VÝRAZNÉ INOVACE V DOPRAVĚ

19. 01. 2012