Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Česká dopravní stavba roku 2008

Česká dopravní stavba roku 2008CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY, PROJEKTY A INOVACE
roku 2008

Motto soutěže:
DOPRAVA NEJSOU JEN STAVBY A CESTY, DOPRAVA JE PROCES...

VYHLAŠOVATELÉ:
PETR BENDL, ministr dopravy ČR
GUSTÁV SLAMEČKA, ředitel SFDI

ZÁŠTITA:
MIREK TOPOLÁNEK, předseda vlády ČR
VÁCLAV HAVLÍČEK, rektor ČVUT
JAROSLAV HANÁK, prezident Svazu dopravy ČR
PAVEL KŘEČEK, předseda ČKAIT

ODBORNÁ GARANCE:
PETR MOOS, děkan FD ČVUT
VÁCLAV MACH, čestný předseda ČKAIT

Podmínky soutěže, přihlášku a další informace najdete na http://www.top-expo.cz/cdsr-2008/
14. 04. 2009