Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Česká dopravní stavba / technologie / inovace roku 2011

Česká dopravní stavba / technologie / inovace roku 2011

Ve čtvrtek 17. května 2012 byly v Betlémské kapli v Praze vyhlášeny CENY A TITULY 9. ročníku celostátní soutěže, kterými odborná porota ocenila nejlepší z rekordních 88 přihlášek.

CÍLEM SOUTĚŽE konané již 4. rokem pod záštitou premiéra vlády ČR a poprvé pod záštitou místopředsedy Evropského parlamentu je profesionální prezentace oborů české dopravní stavitelství a inženýrské profese nejen laické i odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci.

 Porota pod vedením prof. Petra Moose hodnotila 43 staveb, technologií a inovací. Kompletní seznam, podle kterého mohla přihlášky hodnotit i veřejnost, je k nahlédnutí zde. Tituly byly tradičně uděleny bez rozdílu v pořadí a získalo je 5 staveb, 1 technologie a 1 inovace. Diplomy a ceny zástupcům oceněných přihlašovatelů předali jménem vypisovatelů náměstek ministra dopravy Ivo Toman a ředitel SFDI Tomáš Čoček.
 V průběhu GALAVEČERA ČDS&T 2011 byly předány také CENY odborných garantů a partnerů soutěže.
 Již tradičně byly uděleny 2 ceny předsedy ČKAIT, a to pro projektanta a stavbyvedoucího. ČKAIT je prvním z partnerů soutěže a udělením vlastních cen chce zdůraznit nepostradatelnost inženýrské profese a odbornosti při vzniku kvalitních dopravních staveb.
 V přípravném výboru soutěže pracuje z pověření pana předsedy Pavla Křečka pan Václav Mach a v porotě zastupuje ČKAIT další specialista na dopravní stavby Martin Mandík.

CENA PŘEDSEDY ČKAIT pro projektanta
CENA PŘEDSEDY ČKAIT pro projektanta
Ing. Pavel Křeček
Ing. Lenka Zapletalová

CENA PŘEDSEDY ČKAIT pro stavbyvedoucího
CENA PŘEDSEDY ČKAIT pro stavbyvedoucího
Ing. Pavel Křeček
Jaroslav Fiala

Samostatná studentská kategorie O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVOU PRÁCI Z OBORU DOPRAVA A DOPRAVNÍ STAVITELSTVÍ je vyhlašována od ročníku 2009. Do studentské kategorie 2011 bylo nominováno 45 diplomových a bakalářských prací, porotu složenou ze zástupců patronů soutěže a dopravních odborníků vedl Ing. Pavel Švagr.
KOMPLETNÍ VÝSLEDKY STUDENTSKÉ KATEGORIE
14. 06. 2012