Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2017

Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2017

Ve čtvrtek 14. června 2018 byli na Galavečeru v Betlémské kapli oceněni soutěžící, kteří získali tituly a další ceny v 15. ročníku celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU 2017. Součástí večera bylo tradičně také ocenění úspěšných řešitelů z řad studentů technických vysokých škol. V zaplněné Betlémské kapli vítězové převzali ceny z rukou poslankyně Parlamentu ČR, paní Věry Kovářové a místopředsedy Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, pana Karla Havlíčka.

Cenu ČKAIT pro stavbyvedoucího z rukou Ing. Martina Mandíka převzal pan Jiří Peschl
Kategorie: A1.1 silniční a dálniční stavby nad 150 mil. Kč
Stavba: D4 Skalka – křižovatka II/118, Příbram
Přihlašovatel: Skanska a.s.
Dodavatel: Skanska a.s.
Projektant: Pragoprojekt a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Cenu ČKAIT pro projektanta z rukou Ing. Martina Mandíka převzal pan Jaroslav Soumar
Kategorie: A2.1 železniční a tramvajové stavby nad 150 mil. Kč
Stavba: D8 – Modernizace spádoviště v železniční stanici Praha - Libeň
Přihlašovatel: Sudop Praha a.s.
Dodavatelé: Metrostav a.s., AŽD Praha a.s.
Projektant: Sudop Praha a.s.
Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.

Videozáznam z galavečera soutěže
27. 06. 2018