Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Česká komora architektů

Česká komora architektů

Adresa
Josefská 34/6, 118 00 Praha 1
Zástupce
Ing. arch. Jan Kasl - předseda
www
http://www.cka.cz
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR