Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.

Kontaktní osoba
Mgr. Daniela Pivodová
Ulice
Novotného lávka 5
Obec
Praha 1
Stát / Okres
388
PSČ
11000
Telefon
+420604271835
Email
d.pivodova@silnicnispolecnost.cz
www
www.silnicnispolecnost.cz
00506958
DIČ
CZ00506958
Spolu
Fakulta stavební ČVUT v Praze
ID Access
111